procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem

Procedura uvođenja razmene podataka u već funkcionalan sistem

Funkcionalan sistem pordrazumeva instaliran Balans Server i Balans Radne Stanice koje su u svakodnevnoj upotrebi. Ovaj članak opisuje korak-po-korak proceduru koju treba primeniti za uvođenje Balans Sinhronizatora bez značajnog zastoja u funkcionisanju sistema. Okruženje koje se u ovom koraku opisuje je sledeće:

 1. Balans Server je instaliran na klijentskoj mašini koja ima javnu IP adresu
 2. Balans Sabirnica će biti instalirana na istom serveru na kom će lokalne Balans Radne Stanice raditi direktno.
 3. Balans Radne stanice komuniciraju sa Balans Serverom preko Balans COM+ Servera.
 4. Ceo sistem razmene će iće preko klijentskog servera (ne preko msfs.co.rs servera).

Podrazumevani pojmovi:

Pojam Opis
SERVER Naziv klijentskog servera na koji se sistem razmene instalira.

U ovom koraku SERVER klijenta biće pripremljen za obavljanje istovrmeno funkcija Balans Sabirnice i Balans Transportera.

Ciljevi u ovom koraku su:

 • Instalacija i podešavanje programa i servisa Balans Sinhronizatora
 • Dobijanje nulte baze podataka koja će se kasnije distribuirati udaljenim radnim jedinicama
 • Postavljanje lokalnog sistema u režim logovanja svih izmena urađenih nakon dobijanja nulte baze podataka
 1. Instalirati neophodne programe za funkcionisanje razmene podataka na SERVER klijenta.
  1. Podesiti prateće programe, kreirati FTP folder za razmenu podataka i otvoriti korisničke naloge
  2. Proveriti pristup kreiranom FTP folderu za razmenu podataka sa više udaljenih lokacija
  3. Otvoriti portove za razmenu u Windows Firewall-u (ukoliko se koristi firewall na ruteru potrebno je otvoriti portove i na njemu)
 2. Instalirati na SERVER i Balans Sabirnicu i Balans Transporter.
 3. Izvršiti podešavanje Balans Sabirnice.
  1. Otvoriti sve udaljene radne jedinice koje će biti u upotrebi
  2. Kreirati foldere za razmenu podataka za svaku od njih
  3. Postaviti InFilter i OutFilter za svaku stanicu i poseban InFilter i OutFilter za radnu stanicu samog servera
 4. Izvršiti podešavanje Balans Transportera za lokalnu mrežu.
 5. Ovo je trenutak kada svi korisnici moraju da izađu iz Balansa. Za izvršenje koraka potrebno je:
  1. Iskopirati bazu
  2. U postojećoj bazi uključiti razmenu podataka (sve je već pripremljenu u prethodnim koracima)
  3. Pokrenuti Balans Transporter

   Procena je da će korisnici morati da sačekaju najviše do 10-minuta kako bi ponovo radili u programu.
   Obavezno proveriti da li su nakon pokretanja korisnici u sistemu logovanja (indikator u donjem desnom uglu Balansa)

Ukoliko je sve ispravno urađeno, lokalni korisnici (uključujući i udaljene korisnike sa VPN konekcija) moraju imati uključen indikator rada u sistemu razmene. Istovremeno, trebalo bi da se u Outbox folderu centralne radne jedinice formira fajl čija veličina raste.

Postoji pristup FTP folderu preko kog će se vršiti razmena i otvoreni su portovi za komunikaciju sa Balans Sabirnicom (preko WAN) i Balans Transporterom (preko LAN).

 • procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem.txt
 • Last modified: 2011/09/14 10:27
 • by 127.0.0.1