prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice

Prateći programi i servisi neophodni za rad Balans Sabirnice

Balans Sabirnica se oslanja na upotrebu sledećih pratećih programa i servisa:

 1. FTP Server
  Može se koristiti bilo koji FTP server (Windows ima i neki sopstveni FTP Server preko IIS-a). Imamo dobro iskustvo sa besplatnim FTP Serverom FileZilla.
  Ovaj korak treba poveriti sistemskim administratorima ukoliko takvi postoje.
  Ukoliko ga radimo samo potrebno ga je posebno fakturisati.
 2. MDAC verzije 2.5 i 2.8
  Ova komponenta je uglavnom već instalirana na Windows-ima ali za svaki slučaj dolazi i u okviru Balans instalacije.
  Obavezno potvrditi postojanje MDAC 2.5 na novijim Windows 7 i Windows Server 2008 instalacijama.
  Provera se vrši pokušajem instalacije MDAC 2.5 sistema. Ukoliko postoji instalacija će biti odbijena.

Podešavanje FTP Servera

Primer: podešavanje FileZilla servera (http://filezilla-project.org/download.php )

Nakon instalacije servera potrebno je zadati na kojim portovima će raditi razmena (obično je 22221 za razmenu, a 15000-15005 za data channel pasivnog moda),
korisnike i njihove home direktorijume.
Ako je računar iza firewall-a ili rutera potrebno je napraviti rupe u firewallu na portovima koje koristi FTP server i preusmeriti portove sa rutera na računar sa FTP serverom.
Opcije za preusmeravanje portova su obično u NAT odeljku podešavanja.

Može se korititi i opcija Use the following IP ako server ima fiksnu IP adresu, a ako nema onda se instalira NO-IP DUC klijent sa http://www.no-ip.com/downloads.php i otvori se nalog na tom sajtu
pa radne stanice onda u podešavanju transportera gadjaju FTP server (a i sabirnicu) preko no-ip.com servera npr. nekafirma.no-ip.com

Na kraju treba aktivirati server:


 • prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice.txt
 • Last modified: 2012/02/13 09:59
 • by 127.0.0.1