filteri_razmene_podataka

Filteri razmene podataka

Filteri razmene podataka igraju važnu ulogu u kontroli podataka koji se razmenjuju između udaljenih radnih jedinica.

Postoje dve vrste filtera:

  1. Ulazni filter (InFilter.txt)
    Primenjuju sa na podatke poslate iz radne jedinice ka Balans Sabirnici. Ovim filterom se kontroliše šta će od podataka poslatih iz udaljene radne jedinice biti razmotreno za prijem u proces sinhronizacije i distribuciju ostalim radnim jedinicama.

Tabele i podaci zabranjeni u ulaznom filteru neće se ubacivati u bazu Sabirnice ali hoće biti ponuđeni ostalim učesnicima u razmeni.
Primera radi, izmene u tabeli Brojac niti se primaju u bazi Sabirnice niti ih prihvataju druge jedinice. U tom slučaju potrebno je uneti K * * * i u InFilter.txt i u OutFilter.txt svakog učesnika u razmeni.

  1. Izlazni filter (OutFilter.txt)
    Primenjuje se na podatke koji će se proslediti ka radnoj jedinici od strane Sabirnice. Ovim filterom se kontroliše šta će od podataka puštenih u sinhronizaciju biti prosleđeno konkretnoj udaljenoj radnoj jedinici.

Funkcionalne karakteristike i formatiranje filter fajlova

Detalje o funkcijama i formatiranju filter fajlova pogledati u ovom članku.

Sve tabele čiji naziv počinje sa tmp su podrazumevano filtrirane.

Primeri podešenih filtera za određen scenarija razmene

Ovo su uobičajena podešavanja InFilter i OutFilter fajlova koja filtriraju tabele uobičajeno lokalnog karaktera za Balans sistem (tabele UniBroj,Brojac,FileAttach,Firme,FirmeNfo,RJ,RJFilteri,RJs,SynT1 i Ver).

K	UniBroj	*	*
K	Brojac	*	*
K	FileAttach	*	*
K	Firme	*	*
K	FirmeNfo	*	*
K	RJ	*	*
K	RJFilteri	*	*
K	RJs	*	*
K	SynT1	*	*
K	Ver	*	*
A	*	*	*
K	UniBroj	*	*
K	Brojac	*	*
K	FileAttach	*	*
K	RJ	*	*
K	RJFilteri	*	*
K	RJs	*	*
K	SynT1	*	*
K	Ver	*	*
A	*	*	*

Razlika između dva filtera je u parametrima firme. InFilter pušta izmene u parametrima firme (naziv,adresa i neki sistemski parametri) nad bazom Sabirnice dok OutFilter sprečava da te izmene budu prosleđene radnim jedinicama.

Ukoliko je potrebno obezbediti da se i ti parametri razmenjuju obriši redove sa Firme i FirmeNfo u OutFilter fajlu.

Scenario se javlja kod kompanija koje sistem razmene organizuju preko sopstvenog servera. Najčešći slučaj je da isti server služi i kao server baze podataka za lokalnu mrežu. Tada je potrebno da na istoj mašini rade i Balans Sabirnica i Balans Transporter, a ključno je izbeću rekurziju podataka puštenih u sinhronizaciju na samom serveru.

Ključ je u podešavanju InFilter i OutFilter fajlova centralne jedinice (jedinica otvorena za centralni server, obično 001).

Podaci primljeni iz drugih radnih jedinica su već obrađeni od strane Sabirnice i ubačeni u njenu bazu. Pošto je njena baza ista kao i baza lokalnih korisnika u LAN nema potrebe da se ti podaci preuzmu lokalnim transporterom.

K	*	*	*

Pošto su podaci dejstvom korisnika u LAN-u već snimljeni u centralnu bazu podataka (Sabirnica je na istom serveru) nema potreba da se oni još jednom izvrše nad bazom. To ćemo postići zabranom svih tabela u InFilter.txt:

K	*	*	*

Ostale radne jedinice imaju standardna InFilter i OutFilter svojstva.

  • filteri_razmene_podataka.txt
  • Last modified: 2014/06/12 10:24
  • by 127.0.0.1