sifarnici:sifarnici_automatizacija_i_parametri

Podešavanje programa, sistemske postavke

Svrha ovog dokumenta je upoznavanje sa funkcijama postavki programa i razumevanje njihovog uticaja na njego rad.

Postavke programa se dele u sledeće grupe:

  1. Osnovni parametri sistema

Upravljanje "Balans Dodacima" (Add-in)

Balans Dodaci su ActiveX (COM/COM+) komponente koje se pišu prema specifičnim zahtevima klijenta i distribuiraju registracijom na računaru na kom će biti primenjeni. Tako distribuirani Balans Dodaci pojavljuju se u formama i menijima programa u skladu sa parametrima registracije.

Uvoz šifarnika u Balans

Tema se bavi preuzimanjem podataka iz drugih sistema u Balansovu bazu. Postupaci, podrazumevane vrednosti i neophodni preduslovi zavise od vrste podataka pa su shodno tome i grupisani u :

  1. Uvoz komintenata
  2. Uvoz zapisa glavne knjige
  • sifarnici/sifarnici_automatizacija_i_parametri.txt
  • Last modified: 2020/11/01 12:44
  • by milano