kb:sifarnici_main

Šifarnici Balans IS-a

Naziv šifarnika Opis šifarnika Članak Datum
Kontiranje i računovodstvene šemeUpravljanje procesom pretvaranja zapisa iz poslovnih procedura u knjigovodstvene naloge.

Tabele sadrže mnogobrojne parametre i podešavanja vezana za kontrolu procesa automatskog i ručnog kontiranja u glavnu finansijsku knjigu. Detalji uključuju funkcijska (sistemski važna) konta prilagođene i specijalizovane šeme kontiranja i druga bitna podešavanja knjigovodstvenog modula. Detalji implementacije se nalaze u članku.
Parametri i podešavanja knjigovodstvenog modula
Obračunske struktureDefinicija načina obračuna poreza i doprinosa u raznim vrstama dokumenata.Promena propisa o evidenciji PDV01.01.2013
Porezi, takse i doprinosiDefinicija poreza, taksi i doprinosa.Promena PDV stope11.09.2012
Stope doprinosa koje stupaju na snagu 01.08.2014.01.08.2014
Oznake zemaljaMeđunarodne dvoznačne i troznačne oznake zemalja.Međunarodne oznake zemalja29.07.2019
  • kb/sifarnici_main.txt
  • Last modified: 2019/07/29 09:38
  • by milano