Promena stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Članak se bavi promenom važećih stopa doprinosa za obračun zarada i naknada zarada po ugovorima o delu i ugovorima o radu, a koje su objavljene u “Službenom glasniku RS”, broj 57/2014 u okviru Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana I Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Definisanje doprinosa

Definisanje perioda važenja doprinosa - obračunske strukture

  • kb/promena_stope_doprinos.txt
  • Last modified: 2014/07/25 14:00
  • (external edit)