kb:uputstva:korisnicka:korisnicka_uputstva_main

Korisnička uputstva

UputstvoOpis
Administracija sistemaHardverske preporuke, instalacija i podešavanje Balans paketa i sistemskih komponenti na koje se oslanja.
Administracija programaPodešavanja profila, korisnika, numeracije dokumenata…
KomitentiRad sa komitentima
Artikli i cenovniciRad sa šifarnikom artikala, grupisanje, obeležavanje, kategorisanje, dodeljivanje slika i deklaracija i upravljanje planiranim prodajnim cenama
Integracija i EDISpisak i opis rada posebnih modula za integraciju sa drugim informacionim sistemima, elektronska razmena dokumenata
Kadrovi i zaradeUpravljanje kadrovskim resursima i obračun zarada
Manipulacija robomNabavka i otprema robe. Izrada robnih dokumenata, slanje na mail adrese, elektronski potpis
ProjektiUpravljanje projektima
RačunovodstvoRad sa glavnom knjigom, obračunskim strukturama, šemama kontiranja i finansijskim izveštajima.
Osnovna sredstvaRad sa osnovnim sredstvima, prodaja i amortizacija.
Spoljna trgovina i kontrolniciSpoljna trgovina.
  • kb/uputstva/korisnicka/korisnicka_uputstva_main.txt
  • Last modified: 2023/10/13 14:25
  • by vladimir.djordjevic