Korisnička uputstva

UputstvoOpis
Administracija sistemaHardverske preporuke, instalacija i podešavanje Balans paketa i sistemskih komponenti na koje se oslanja.
Artikli i cenovniciRad sa šifarnikom artikala, grupisanje, obeležavanje, kategorisanje, dodeljivanje slika i deklaracija i upravljanje planiranim prodajnim cenama.
Integracija i EDISpisak i opis rada posebnih modula za integraciju sa drugim informacionim sistemima, elektronska razmena dokumenata.
Kadrovi i zaradeUpravljanje kadrovskim resursima i obračun zarada.
Nabavka robeManipulacija robom
ProjektiUpravljanje projektima
RačunovodstvoRad sa glavnom knjigom, obračunskim strukturama, šemama kontiranja i finansijskim izveštajima.


UputstvoOpis
Uputstvo za evidenciju ugovora sa telekom operaterima Priprema i sprovođenje prodaje uređaja i kartica iz ugovora sa telekom operaterima


  • kb/uputstva/korisnicka/korisnicka_uputstva_main.txt
  • Last modified: 2019/11/01 10:21
  • by milano