Korisnička uputstva

UputstvoOpis
Administracija sistemaHardverske preporuke, instalacija i podešavanje Balans paketa i sistemskih komponenti na koje se oslanja.
Artikli i cenovniciRad sa šifarnikom artikala, grupisanje, obeležavanje, kategorisanje, dodeljivanje slika i deklaracija i upravljanje planiranim prodajnim cenama
Integracija i EDISpisak i opis rada posebnih modula za integraciju sa drugim informacionim sistemima, elektronska razmena dokumenata
Kadrovi i zaradeUpravljanje kadrovskim resursima i obračun zarada
Manipulacija robomNabavka i otprema robe. Izrada robnih dokumenata, slanje na mail adrese, elektronski potpis
ProjektiUpravljanje projektima
RačunovodstvoRad sa glavnom knjigom, obračunskim strukturama, šemama kontiranja i finansijskim izveštajima.
Osnovna sredstvaRad sa osnovnim sredstvima, prodaja i amortizacija.


UputstvoOpis
Uputstvo za evidenciju ugovora sa telekom operaterima Priprema i sprovođenje prodaje uređaja i kartica iz ugovora sa telekom operaterima


  • kb/uputstva/korisnicka/korisnicka_uputstva_main.txt
  • Last modified: 2020/06/02 13:10
  • by vladimir.djordjevic