kb:uputstva:korisnicka:admin:administracija_programa

Administracija programa

UputstvoOpis
Numeracija dokumenata Podešavanja brojača dokumenata u Balansu
Resetovanje brojača Resetovanje brojača na početku nove godine
Slanje računa na SEF Uputstvo za slanje računa na SEF
Korišćenje portala za podršku Uputstvo za korišćenje portala za podršku
Automatsko ažuriranje kurseva Uputstvo za automatsko ažuriranje kurseva
  • kb/uputstva/korisnicka/admin/administracija_programa.txt
  • Last modified: 2024/01/05 11:47
  • by milano