kb:razmena:migracija_servera_radne_grupe_u_razmeni_main

Migracija / kloniranje radne jedinice (grupe) vezane u lanac razmene podataka

Članak opisuje proceduru prenosa podataka i postavki sa starog servera jedne radne jedinice (grupe) u lancu razmene podataka na novi. Ovo se tipično dešava kod unapređenja hardvera, virtualizacije ili promene operativnog sistema na računaru koji ima ulogu servera radne grupe.

Kako se proces kloniranja (kopiranja) vrši na identičan način uz nekoliko dodatnih koraka, tekst porkriva i ovu temu.

 1. Blokirati server radne jedinice (grupe) koja se klonira i izvršiti poslednji ciklus razmene podataka.
 2. Zaustaviti rad Transportera na serveru radne jedinice (grupe)
 3. Zaustaviti rad Sabirnice i otvoriti novu RJ (radnu jedinicu) odredivši joj jedinstveni broj
 4. Kompresovati i upakovati bazu na serveru radne jedinice (grupe)
 5. Iskopirati je na novi server i raspakovati.
 6. Podesiti:
  1. Broj nove radne jedinice
  2. Brojače dokumenata u novoj radnoj jedinici
  3. Generator jedinstvenih brojeva
 7. Podsesiti parametre Transportera na novom serveru
 8. Utvrditi da li na Sabirnici postoje zaostali podaci za staru radnu jedinicu, i ako postoje iskopirati ih u Outbox nove radne jedinice
 9. Pustiti u rad Transporter stare radne jedinice
 10. Pustiti u rad Transporter nove radne jedinice
 11. Pustiti u rad Sabirnicu
 1. Blokirati server radne jedinice (grupe) koja se klonira i izvršiti poslednji ciklus razmene podataka.
 2. Zaustaviti rad Transportera na serveru radne jedinice (grupe)
 3. Zaustaviti rad Sabirnice i otvoriti novu RJ (radnu jedinicu) odredivši joj jedinstveni broj
 4. "Dampovati" i upakovati bazu na serveru radne jedinice (grupe)
 5. Iskopirati je na novi server i "Restorovati"
 6. Podesiti:
  1. Broj nove radne jedinice
  2. Brojače dokumenata u novoj radnoj jedinici
  3. Generator jedinstvenih brojeva (Sekvenca UniBroj)
 7. Podsesiti parametre Transportera na novom serveru
 8. Utvrditi da li na Sabirnici postoje zaostali podaci za staru radnu jedinicu, i ako postoje iskopirati ih u Outbox nove radne jedinice
 9. Pustiti u rad Transporter stare radne jedinice
 10. Pustiti u rad Transporter nove radne jedinice
 11. Pustiti u rad Sabirnicu
 • kb/razmena/migracija_servera_radne_grupe_u_razmeni_main.txt
 • Last modified: 2017/05/08 08:01
 • by milica