pgs_sequence

Za razliku od Balansa 3, u Balansu 4 brojaci su u bazi podataka a koriste sekvence. U PG bazi, da bi se podesio inicijalno unibroj, potrebno je pokrenuti sledecu funkciju i zadati joj vrednosti, kakve se zatecene (u slucaju postojece RJ), ili zeljene (u slucaju nove RJ)

– Function: balu_init_uni_sequence(character varying, integer, integer, integer, integer, integer, integer)

npr: balu_alter_uni_sequence('11',260206911,817811,238811,100041311,1987111,1121559011);

  • pgs_sequence.txt
  • Last modified: 2017/10/10 11:30
  • by milica