Veb servisi (web services) i internet pristup

Za iterakciju preko Interneta sa Balans ERP sistemom napravljeni su EJB kontejneri dostupni kroz veb servise. Neki od servisa su javno objavljeni i čine delove Balans Web API programskog interfejsa.

RBOdeljakOpisRevizija
1Balans Common Web ObjectsZajednički deo veb API interfejsa koji služi za autentifikaciju korisnika i manipulaciju osnovnim šifarnicima sistema19-6-11
2Balans Online RT je Web APINamnjen maloprodaji, odnosno prodaji preko interneta19-6-11
3Balans EDI ProcesorElectronic Data Interchange je modul za B2B elektronsku razmenu dokumenata između kupaca i dobavljača19-6-11
4Balans After Sales Online (BASO)Eksponira veb servise potrebne za pristup funkcijama Servisnog modula programa19-6-11
5Django eCommerceImplementacija eCommerce rešenja zasnovanog na Django plarformi21-01-01

Balans u Melany Oblaku

Uz podršku servisa RemoteApps servisa organizovan je rad sa Balans programom preko interneta i bez potrebe za instalacijom na lokalnom računaru.

Korisničko uputstvo za RemoteApps

  • kb/balans_veb_servisi.txt
  • Last modified: 2022/07/11 09:37
  • by milano