Veb servisi (web services) i internet pristup

Za iterakciju preko Interneta sa Balans ERP sistemom napravljeni su EJB kontejneri dostupni kroz veb servise. Neki od servisa su javno objavljeni i čine delove Balans Web API programskog interfejsa.

RBOdeljakOpisRevizija
1Instalacija i podešavanje servisa 19-6-11
2Balans Common Web ObjectsZajednički deo veb API interfejsa koji služi za autentifikaciju korisnika i manipulaciju osnovnim šifarnicima sistema19-6-11
3Balans Online RT je Web APINamnjen maloprodaji, odnosno prodaji preko interneta19-6-11
4Balans EDI ProcesorElectronic Data Interchange je modul za B2B elektronsku razmenu dokumenata između kupaca i dobavljača19-6-11
5Balans After Sales Online (BASO)Eksponira veb servise potrebne za pristup funkcijama Servisnog modula programa19-6-11


RemoteApps - Balans u oblaku

Uz podršku servisa RemoteApps, dostupnog od Windows 2008 pa nadalje, moguće je organizovati udaljeni rad sa Balans programom u terminalnom režimu.

Korisničko uputstvo za RemoteApps

Komponente sistema

  • KVM hipervizor na Centos 7 Linux platformi
  • Ruter sa port-forwarding opcijom
  • Windows Server 2012 Standard virtualna mašina sa 4 jezgra i 4GB RAM-a

Obrađene teme

Korisni linkovi

  • kb/balans_veb_servisi.txt
  • Last modified: 2019/06/11 10:27
  • by aleksandar