Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tagovi_za_nalepnice_barkod_stampaca [2018/12/24 11:15]
nessa
tagovi_za_nalepnice_barkod_stampaca [2018/12/24 11:16] (current)
nessa
Line 83: Line 83:
 Svi tagovi koji ne spadaju u prethodne 3 grupe smatraju se korisničkim tj. pretpostavka je da u recordsetu koji je izvor podataka za nalepnicu postoje kolone istog imena pa će tagovi dobiti vrednost te kolone. Svi tagovi koji ne spadaju u prethodne 3 grupe smatraju se korisničkim tj. pretpostavka je da u recordsetu koji je izvor podataka za nalepnicu postoje kolone istog imena pa će tagovi dobiti vrednost te kolone.
  
-**Argumenti tagova**+====   Argumenti tagova ​  ====
  
 U okviru taga može se zadati specifičan način obrade podatka iz baze. Spisak podržanih argumenata: U okviru taga može se zadati specifičan način obrade podatka iz baze. Spisak podržanih argumenata:
Line 94: Line 94:
 \\ \\
 Primeri:\\ Primeri:\\
-~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​END)|~ ​ dodaje se nekitekst na kraj podatka iz baze\\ +~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​END)|~ dodaje se nekitekst na kraj podatka iz baze\\ 
-~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​@20)|~ ​ umeće se nekitekst posle prvih 19 karaktera u podatak iz baze\\ +~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​@20)|~ umeće se nekitekst posle prvih 19 karaktera u podatak iz baze\\ 
-~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​*20)|~ ​ umeće se nekitekst posle svakih 19 karaktera u podatku iz baze+~|**ARTIKAL** #​INSERT(nekitekst,​*20)|~ umeće se nekitekst posle svakih 19 karaktera u podatku iz baze
  
  
  • tagovi_za_nalepnice_barkod_stampaca.txt
  • Last modified: 2018/12/24 11:16
  • by nessa