tagovi_za_nalepnice_barkod_stampaca

Tagovi industrijskih nalepnica

Specifikacija formata tagova koji se umeću u kod programa koji se šalje štampaču a koji će biti zamenjeni odgovarajućim vrednostima u procesu pripreme štampe.

Sistemski tagovi vezuju se za neka unapred definisana polja u sistemu (Artikal, Tip, Boja, Naziv, Količina itd.)

[[ARTIKAL]],[[TIP]],[[BOJA]],[[MODEL]],[[NAZIV]] - Šifra i naziv artikla
[[KOL]],[[JM]] - Količina i jedinica mere
[[MANNAZ]] - Naziv proizvođača iz kombo boxa kartice artikla
[[ELPCENA]] - PCena iz tabele Elementi - planirana (referentna) veleprodajna cena
[[ELTCENA]] - TCena iz tabele Elementi - planirana (referentna) maloprodajna cena
[[CNV@cenovna_kolona@ime_cenovnika@datum_cenovnika]] - Cenovna kolona iz cenovnika.

 • Cenovna kolona je jedna od vrednosti: A, B, C, D, E, F, G ili H.
 • Ime cenovnika je max. 10 karaktera (cenovnici bez imena imaju default ime n/a).
 • Datum cenovnika je datum na koji cenovnik važi.

Primer

 [[CNV@B@n/a@25.5.2012]]

Za ime cenovnika Skl.Cenov biće korišćen cenovnik iz kolone Skladista.Cenov Za datum 1.1.3000 biće korišćen najnoviji cenovnik.

[[CNVSN@cenovna_kolona1;cenovna_kolona2@ime_cenovnika@datum_cenovnika]] - Sniženje, tj. odnos cena iz cenovnih kolona 1 i 2 zadatog cenovnika

 • cenovna_kolona1 – viša/stara cena
 • cenovna_kolona1 – niža/nova cena

[[KOLBEZTACKE]]
[[BARKOD]]
[[CENA]]
[[ES.NASLOV]] - naslov prozivođačke deklaracije – iz tabele ElemSimboli
[[ES.SIRSAS1]] - sirovinski sastav 1 – iz tabele ElemSimboli
[[ES.SIRSAS2]] - sirovinski sastav 2 – iz tabele ElemSimboli
[[ES.SIRSAS3]] - sirovinski sastav 3 – iz tabele ElemSimboli
[[ES.SIRSAS4]] - sirovinski sastav 4 – iz tabele ElemSimboli
[[ES.SIRSAS5]] - sirovinski sastav 5 – iz tabele ElemSimboli
[[ES.KOEFDUZ]] - koeficijent skupljanja po dužini – iz tabele ElemSimboli
[[ES.KOEFSIR]] - koeficijent skupljanja po širini – iz tabele ElemSimboli
[[ES.NAPOMENA]] - napomena - iz tabele ElemSimboli
[[BEZKVACICA]] - zamena š,đ,ž,č,ć sa s,dj,z,c,c

Parametri iz okruženja u momentu štampe (tekući datum, tekuće vreme, naziv fajla itd.).

[[DATUMSAD]]
[[VREMESAD]]
[[RB]]
[[NAZIVFAJLA]]

Parametri koji se vezuju se za deklaracije tj. kako su navedeni u deklaraciji tako treba i ovde.

[[UVOZNIK]] ili [[GODINAUVOZA]] ili [[ZEMLJAUVOZA]] ili [[ZEMLJAPOREKLA]] ili [[ROKTRAJANJA]] itd.

Svi tagovi koji ne spadaju u prethodno pomenute grupe smatraju se korisničkim (samodefinišućim).
Pretpostavka je da u recordsetu koji je izvor podataka za nalepnicu postoje kolone istog imena pa će tagovi dobiti vrednost te kolone.

Argumenti tagova

U okviru taga može se zadati specifičan način obrade podatka iz baze. Spisak podržanih argumenata:

Sintaksa

#INSERT(<šta>,<gde>)

šta - proizvoljan tekst ili neka od konstanti: CRLF, CR, LF
gde - pozicija u tekstu podatka iz baze na koju treba umetnuti parametar <šta>. 
   Oblika je @N ili *N (N je pozitivan broj) ili konstante START i END.
    @ - umetanje samo jednom na prvu poziciju N
    * - umetanje na svaku N-tu poziciju

Primeri

[[ARTIKAL#INSERT(neki_tekst,END)]] - dodaje se neki_tekst na kraj podatka iz baze
[[ARTIKAL#INSERT(neki_tekst,@20)]] - umeće se neki_tekst posle prvih 19 karaktera u podatak iz baze
[[ARTIKAL#INSERT(neki_tekst,*20)]] - umeće se neki_tekst posle svakih 19 karaktera u podatku iz baze
 • tagovi_za_nalepnice_barkod_stampaca.txt
 • Last modified: 2021/02/11 16:04
 • by milano