premestajna_cena

Premeštajna cena

Cena u dokumentu internog prenosa robe sa jednog objekta na drugi u odnosu na koju se računa i iskazuja marža prilikom kalkulacije prodajne cene u prijemnom objektu.

  • premestajna_cena.txt
  • Last modified: 2012/01/30 17:13
  • by milano