Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice [2011/09/14 13:33]
nessa [Podešavanje FTP Servera]
prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice [2012/02/13 10:59] (current)
Line 10: Line 10:
  
  
-Primer: podešavanje **FileZilla** servera ([[http://​filezilla-project.org/​download.php|http://​filezilla-project.org/​download.php]] ) \\  \\  Nakon instalacije servera potrebno je zadati na kojim portovima će raditi razmena (obično je 22221 za razmenu, a 15000-15005 za data channel pasivnog moda), \\  korisnike i njihove home direktorijume.\\ ​ Ako je računar iza firewall-a ili rutera potrebno je napraviti rupe u firewallu na portovima koje koristi FTP server i preusmeriti portove sa rutera na računar sa FTP serverom.+Primer: podešavanje **FileZilla** servera ([[http://​filezilla-project.org/​download.php|http://​filezilla-project.org/​download.php]] ) \\  \\  Nakon instalacije servera potrebno je zadati na kojim portovima će raditi razmena (obično je 22221 za razmenu, a 15000-15005 za data channel pasivnog moda), \\  korisnike i njihove home direktorijume.\\ ​ Ako je računar iza firewall-a ili rutera potrebno je napraviti rupe u firewallu na portovima koje koristi FTP server i preusmeriti portove sa rutera na računar sa FTP serverom. \\  Opcije za preusmeravanje portova su obično u NAT odeljku podešavanja.
  
  
Line 37: Line 37:
  
  
-{{:​activate.png?​445x198}}+{{:​activate.png?​nolink&445x198}}\\
  
  • prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice.txt
  • Last modified: 2012/02/13 10:59
  • (external edit)