Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice [2011/09/14 13:33]
nessa [Podešavanje FTP Servera]
prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice [2012/02/13 10:59]
Line 1: Line 1:
-====== Prateći programi i servisi neophodni za rad Balans Sabirnice ====== 
- 
- 
-Balans Sabirnica se oslanja na upotrebu sledećih pratećih programa i servisa: 
- 
- 
-    - **FTP Server\\ ​ ** Može se koristiti bilo koji FTP server (Windows ima i neki sopstveni FTP Server preko IIS-a). Imamo dobro iskustvo sa besplatnim FTP Serverom FileZilla.\\ ​ Ovaj korak treba poveriti sistemskim administratorima ukoliko takvi postoje.\\ ​ Ukoliko ga radimo samo potrebno ga je posebno fakturisati. 
-    - **MDAC verzije 2.5 i 2.8\\  ** Ova komponenta je uglavnom već instalirana na Windows-ima ali za svaki slučaj dolazi i u okviru Balans instalacije.\\ ​ Obavezno potvrditi postojanje MDAC 2.5 na novijim Windows 7 i Windows Server 2008 instalacijama.\\ ​ Provera se vrši pokušajem instalacije MDAC 2.5 sistema. Ukoliko postoji instalacija će biti odbijena. 
-====== Podešavanje FTP Servera ====== 
- 
- 
-Primer: podešavanje **FileZilla** servera ([[http://​filezilla-project.org/​download.php|http://​filezilla-project.org/​download.php]] ) \\  \\  Nakon instalacije servera potrebno je zadati na kojim portovima će raditi razmena (obično je 22221 za razmenu, a 15000-15005 za data channel pasivnog moda), \\  korisnike i njihove home direktorijume.\\ ​ Ako je računar iza firewall-a ili rutera potrebno je napraviti rupe u firewallu na portovima koje koristi FTP server i preusmeriti portove sa rutera na računar sa FTP serverom. 
- 
- 
-{{:​general.png?​597x405}} 
- 
- 
-{{:​passmode.png?​597x405}} 
- 
- 
-Može se korititi i opcija Use the following IP ako server ima fiksnu IP adresu, a ako nema onda se instalira NO-IP DUC klijent sa [[http://​www.no-ip.com/​downloads.php|http://​www.no-ip.com/​downloads.php]] i otvori se nalog na tom sajtu\\ ​ pa radne stanice onda u podešavanju transportera gadjaju FTP server (a i sabirnicu) preko no-ip.com servera npr. //​nekafirma.no-ip.com// ​ 
- 
- 
-{{:​logging.png?​597x405}} 
- 
- 
-{{:​user.png?​651x431}} 
- 
- 
-{{:​homefolder.png?​651x431}} 
- 
- 
-{{:​speedlimits.png?​651x431}} 
- 
- 
-Na kraju treba aktivirati server: 
- 
- 
-{{:​activate.png?​445x198}} 
  
  • prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice.txt
  • Last modified: 2012/02/13 10:59
  • (external edit)