Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pgs_sequence [2017/05/08 10:26]
milica created
pgs_sequence [2017/10/10 13:30] (current)
milica
Line 3: Line 3:
 Za razliku od Balansa 3, u Balansu 4 brojaci su u bazi podataka a koriste sekvence. U PG bazi, da bi se podesio inicijalno unibroj, potrebno je pokrenuti sledecu funkciju i zadati joj vrednosti, kakve se zatecene (u slucaju postojece RJ), ili zeljene (u slucaju nove RJ) Za razliku od Balansa 3, u Balansu 4 brojaci su u bazi podataka a koriste sekvence. U PG bazi, da bi se podesio inicijalno unibroj, potrebno je pokrenuti sledecu funkciju i zadati joj vrednosti, kakve se zatecene (u slucaju postojece RJ), ili zeljene (u slucaju nove RJ)
  
-**-- Function: balu_init_uni_sequence(character varying, integer, integer, integer, integer, integer, integer)**+**– Function: balu_init_uni_sequence(character varying, integer, integer, integer, integer, integer, integer)** 
 + 
 +npr: balu_alter_uni_sequence('​11',​260206911,​817811,​238811,​100041311,​1987111,​1121559011);​
  
-npr: balu_alter_uni_sequence("​11",​260206911,​817811,​238811,​100041311,​1987111,​1121559011);​ 
  
  • pgs_sequence.txt
  • Last modified: 2017/10/10 13:30
  • by milica