Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pgs_restore [2018/02/22 11:29]
milano [pg_restore]
pgs_restore [2018/02/22 11:33] (current)
milano [Prenos baze podataka na drugi server]
Line 8: Line 8:
 ==== Prenos baze podataka na drugi server ==== ==== Prenos baze podataka na drugi server ====
  
-Pri prenosu celih baza podataka, veoma je važno da izlazni fajl bude kompresovan jer se može desiti da zbog veličine bude nepodesan za prenos/​manipulaciju. Kompresijom upravlja ​**pg_dump**, a niže je primer prenosa baze pod nazivom **b1**, sa **extenzijama**,​ šemama i svim ostalim Pg objektima. Operaciju izvodim pod sistemskim //​postgres//​ nalogom, iako to može biti bilo koji drugi korisnik sa odgovarajućim pravima :+Pri prenosu celih baza podataka, veoma je važno da izlazni fajl bude kompresovan jer se može desiti da zbog veličine bude nepodesan za prenos/​manipulaciju. Kompresijom upravlja ​[[:​pgs_dump|pg_dump]], a niže je primer prenosa baze pod nazivom **b1**, sa **extenzijama**,​ šemama i svim ostalim Pg objektima. Operaciju izvodim pod sistemskim //​postgres//​ nalogom, iako to može biti bilo koji drugi korisnik sa odgovarajućim pravima :
 <​code>​ <​code>​
 pg_dump -U postgres -Fc -d b1 -f b1.backup pg_dump -U postgres -Fc -d b1 -f b1.backup
Line 32: Line 32:
 **-d postgres** je parametar koji pravi najviše zabune, jer izgleda kao da dajemo instrukciju da se baza raspakuje u bazu sa imenom //​postgres//​. Ustvari, parametar -C sprečava da se ovo desi, pa je ime //​postgres//​ iskorišćeno samo zato što takvo sigurno postoji na novom serveru. Moglo je poslužiti i bilo koje drugo, za koje znamo da postoji. Kako smo zadali parametar -C, pg_restore će automatski napraviti bazu pod imenom **b1**, kako je u izvornom b1.backup fajlu i navedeno.\\ **-d postgres** je parametar koji pravi najviše zabune, jer izgleda kao da dajemo instrukciju da se baza raspakuje u bazu sa imenom //​postgres//​. Ustvari, parametar -C sprečava da se ovo desi, pa je ime //​postgres//​ iskorišćeno samo zato što takvo sigurno postoji na novom serveru. Moglo je poslužiti i bilo koje drugo, za koje znamo da postoji. Kako smo zadali parametar -C, pg_restore će automatski napraviti bazu pod imenom **b1**, kako je u izvornom b1.backup fajlu i navedeno.\\
 **b1.backup** je ime fajla u kom se nalazi spakovana i kompresovana baza koju raspakujemo. **b1.backup** je ime fajla u kom se nalazi spakovana i kompresovana baza koju raspakujemo.
 +
 +
 ===== psql - vraćanje iz "​plain-text"​ formata ===== ===== psql - vraćanje iz "​plain-text"​ formata =====
  
  • pgs_restore.txt
  • Last modified: 2018/02/22 11:33
  • by milano