Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:uputstva:postavke_pos_glavna [2019/07/29 16:59]
nessa [OkrKasa]
kb:uputstva:postavke_pos_glavna [2019/11/20 12:28] (current)
milano
Line 51: Line 51:
 |BarCodeEnabled|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1|Da li se radi u rezimu "bar kod citaca"​ ili ne. Ovaj rezim podrazumeva da se potraga u bazi artikala izvrsi odmah po unetoj sifri artikla, a da se podrazumeva kolicina 1.| |BarCodeEnabled|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1|Da li se radi u rezimu "bar kod citaca"​ ili ne. Ovaj rezim podrazumeva da se potraga u bazi artikala izvrsi odmah po unetoj sifri artikla, a da se podrazumeva kolicina 1.|
 |BarCodeForced|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Kasa treba da radi u FORSIRANOM BARKOD REŽIMU. To znači da se polja Artikal, Opis vide tek pritiskom na određeno dugme. Inače se vidi jedino polje za unos barkoda.| |BarCodeForced|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Kasa treba da radi u FORSIRANOM BARKOD REŽIMU. To znači da se polja Artikal, Opis vide tek pritiskom na određeno dugme. Inače se vidi jedino polje za unos barkoda.|
-|BrojKase|_ckgedit_QUOT__ckgedit> ​<​nowiki>​|</​nowiki>​ "​A1"​…|Broj kase u sistemu (npr.A1 znaci kasa A smena 1 itd.)|CR401ExtraSklID|_ckgedit_QUOT__ckgedit>​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​sklid>"​|Dodatno skladiste (ID) iz kog ce se povuci artikli prilikom inicijalnog punjenja Intracom CR401 kase|+|BrojKase|""​<​nowiki>​|</​nowiki>​ "​A1"​…|Broj kase u sistemu (npr.A1 znaci kasa A smena 1 itd.)
 +|CR401ExtraSklID|""​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​sklid>"​|Dodatno skladiste (ID) iz kog ce se povuci artikli prilikom inicijalnog punjenja Intracom CR401 kase|
 |DefFirID|<​FirID>​|ID firme na koju se kasa kaci| |DefFirID|<​FirID>​|ID firme na koju se kasa kaci|
 |DefPOSPrnName|<​pun naziv drajvera štampača>​|Preusmeravanje štampe na POS štampač koji nije podrazumevani na računaru na kom radi Balans Kasa.| |DefPOSPrnName|<​pun naziv drajvera štampača>​|Preusmeravanje štampe na POS štampač koji nije podrazumevani na računaru na kom radi Balans Kasa.|
Line 57: Line 58:
 |DefSklID|<​ID skladista>​|ID skladista sa kojeg kasa "​crpi"​ kolicine| |DefSklID|<​ID skladista>​|ID skladista sa kojeg kasa "​crpi"​ kolicine|
 |FiskAzurirajCeneKol|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li pri pokretanju kase raditi ažuriranje cena/​količina| |FiskAzurirajCeneKol|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li pri pokretanju kase raditi ažuriranje cena/​količina|
-|FiskalDirPath|_ckgedit_QUOT__ckgedit>​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​dir>"​|Direktorijum u koji se smestaju fajlovi sa opisima fiskalnih racuna kako bi isti bili odstampani kroz kasu u odredjenim vremenskim intervalima (16.10.2008 MILANO, ovo je mesto koje proverava Kasa direktno zakačena za fiskalni štampač; Fajlovi fisk.računa u parametrima Balans Kase)|FiskalniRezim|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2…|Da li je za kasu zakacen fiskalni stampac; 0-nije,​1-FP550,​2-ST200,​…itd…(ovo podešavati kroz parametre kase)|FiskalPrintRacun|_ckgedit_QUOT__ckgedit>​<​nowiki>​|</​nowiki>"​1"​|Pored stampe na fiskalni stampac odstampati i na obican racun|+|FiskalDirPath|""​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​dir>"​|Direktorijum u koji se smestaju fajlovi sa opisima fiskalnih racuna kako bi isti bili odstampani kroz kasu u odredjenim vremenskim intervalima (16.10.2008 MILANO, ovo je mesto koje proverava Kasa direktno zakačena za fiskalni štampač; Fajlovi fisk.računa u parametrima Balans Kase)
 +|FiskalniRezim|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2…|Da li je za kasu zakacen fiskalni stampac; 0-nije,​1-FP550,​2-ST200,​…itd…(ovo podešavati kroz parametre kase)
 +|FiskalPrintRacun|""​<​nowiki>​|</​nowiki>"​1"​|Pored stampe na fiskalni stampac odstampati i na obican racun|
 |FiskBatchMode|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|U radu sa fiskalnim printerom koristitti: 0 - štampa isečka tek nakon što je sve završeno; 1 - Štampa računa već u toku njegove izrade u kasi (pre nego što je snimljen)| |FiskBatchMode|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|U radu sa fiskalnim printerom koristitti: 0 - štampa isečka tek nakon što je sve završeno; 1 - Štampa računa već u toku njegove izrade u kasi (pre nego što je snimljen)|
 |FiskDirCheckInterval|"​0"<​nowiki>​|</​nowiki>"<​broj>"​|Vremenski interval (u sekundama) u kojem se vrsi provera FiskalDirPath-a| |FiskDirCheckInterval|"​0"<​nowiki>​|</​nowiki>"<​broj>"​|Vremenski interval (u sekundama) u kojem se vrsi provera FiskalDirPath-a|
 |FiskPort|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa| |FiskPort|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa|
-|FiskTmpDir|_ckgedit_QUOT__ckgedit>​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​dir>"​|Direktorijum u koji se smesta log fajl prilikom izrade fiskalnog racuna (u režimu Štampa u fajl ovde se smešta fajl koji predstavlja fiskalni račun; ovo koristi Kasa koja nije direktno zakačena za fiskalni štampač; Radni direktorijum u parametrima Balans Kase)|FPKasaDoc|0,​1,​512|Da li kasa pravi B ili C dokumente (512=C, 0 ili 1=B)|KasaBroj|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3…|Broj kase (uglavnom se koristi za fiskalne stampace)|LocDefSklID[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|<​ID skladista>​|ID skladista sa kojeg kasa "​crpi"​ kolicine, i za koje se vrši prodaja robe za firmu [a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c].|LocDTXL1NewRac[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|"​text"​|Tekst koji će biti prikazan u prvoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa|LocDTXL2NewRac[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|"​text"​|Tekst koji će biti prikazan u drugoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa|LocFiskPort[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa date FirID|LocFiskTmpDir[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Direktorijum u koji se snima fajl sa sadržajem fiskalnog računa kako bi bio odštampan sa drugog računara na koji je vezana fiskalna kasa direktno.|POSDisplay|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2…|Indikacija da je za racunar zakacen POS display na COM1 portu. 0-nije, 1-20×2|UseAlterJed|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2|Pri prikazu i odabiru kolicina iz kataloga koristiti alternativne jedinice mere|UseAlterPrice|TRUE<​nowiki>​|</​nowiki>​FALSE|Prilikom obracuna cene deliti je sa koeficijentom alt. jed ili ne (cene za alt.jed. mogu biti zadate kroz cenovnik|UseFiskalKatalog|_ckgedit_QUOT__ckgedit>​<​nowiki>​|</​nowiki>"​1"​|Iskoristiti fiskalni katalog|+|FiskTmpDir|""​<​nowiki>​|</​nowiki>"<​dir>"​|Direktorijum u koji se smesta log fajl prilikom izrade fiskalnog racuna (u režimu Štampa u fajl ovde se smešta fajl koji predstavlja fiskalni račun; ovo koristi Kasa koja nije direktno zakačena za fiskalni štampač; Radni direktorijum u parametrima Balans Kase)
 +|FPKasaDoc|0,​1,​512|Da li kasa pravi B ili C dokumente (512=C, 0 ili 1=B)
 +|KasaBroj|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3…|Broj kase (uglavnom se koristi za fiskalne stampace)
 +|LocDefSklID[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|<​ID skladista>​|ID skladista sa kojeg kasa "​crpi"​ kolicine, i za koje se vrši prodaja robe za firmu [a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c].
 +|LocDTXL1NewRac[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|"​text"​|Tekst koji će biti prikazan u prvoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa
 +|LocDTXL2NewRac[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|"​text"​|Tekst koji će biti prikazan u drugoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa
 +|LocFiskPort[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa date FirID
 +|LocFiskTmpDir[a<​nowiki>​|</​nowiki>​b<​nowiki>​|</​nowiki>​c]|1<​nowiki>​|</​nowiki>​2<​nowiki>​|</​nowiki>​3<​nowiki>​|</​nowiki>​4|Direktorijum u koji se snima fajl sa sadržajem fiskalnog računa kako bi bio odštampan sa drugog računara na koji je vezana fiskalna kasa direktno.
 +|POSDisplay|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2…|Indikacija da je za racunar zakacen POS display na COM1 portu. 0-nije, 1-20×2
 +|UseAlterJed|0<​nowiki>​|</​nowiki>​1<​nowiki>​|</​nowiki>​2|Pri prikazu i odabiru kolicina iz kataloga koristiti alternativne jedinice mere
 +|UseAlterPrice|TRUE<​nowiki>​|</​nowiki>​FALSE|Prilikom obracuna cene deliti je sa koeficijentom alt. jed ili ne (cene za alt.jed. mogu biti zadate kroz cenovnik
 +|UseFiskalKatalog|<​nowiki>​|</​nowiki>"​1"​|Iskoristiti fiskalni katalog|
 |UsePriceCol|"​MCena"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaA"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​CenaB"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaC"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaD"​|Umesto MCena polja za cenu koristiti jednu od ukazanih kolona iz cenovnika (u komb.sa UsePriceList)| |UsePriceCol|"​MCena"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaA"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​CenaB"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaC"<​nowiki>​|</​nowiki>"​CenaD"​|Umesto MCena polja za cenu koristiti jednu od ukazanih kolona iz cenovnika (u komb.sa UsePriceList)|
 |UsePriceList|""<​nowiki>​|</​nowiki>"<​naziv>"​|Umesto standardnog cenovnika koristiti cenovnik ukazanog naziva i polednjeg datuma| |UsePriceList|""<​nowiki>​|</​nowiki>"<​naziv>"​|Umesto standardnog cenovnika koristiti cenovnik ukazanog naziva i polednjeg datuma|
Line 68: Line 82:
 |BrziPOSmod|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li se nakon unosa plaćanja emuliraju pritisci na Enter do štampanja računa: 0 – mod nije uključen, 1 – mod je uključen| |BrziPOSmod|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li se nakon unosa plaćanja emuliraju pritisci na Enter do štampanja računa: 0 – mod nije uključen, 1 – mod je uključen|
 |StopZaNepoznateArtikle|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li da se poruka o nepoznatom artiklu sama ugasi: 0 – poruka se sama ugasi posle 1 sec., 1 – poruka čeka na klik| |StopZaNepoznateArtikle|"​0"​ <​nowiki>​|</​nowiki>​ "​1"​|Da li da se poruka o nepoznatom artiklu sama ugasi: 0 – poruka se sama ugasi posle 1 sec., 1 – poruka čeka na klik|
-|NefiskalniTekst|Max. 1024 karaktera, poželjno velikim slovima|Ako počinje sa =#NFS#= biće odštampan posle računa|+|NefiskalniTekst|"​Tekst..."​|Max. 1024 karaktera, poželjno velikim slovima ​\\ Ako počinje sa =#NFS#= biće odštampan posle računa|
  
 \\ \\
  
  
  • kb/uputstva/postavke_pos_glavna.txt
  • Last modified: 2019/11/20 12:28
  • by milano