kb:uputstva:menadzer_artikala_main

Menadžer artikala

Upravljač šifarnikom artikala omogućava sve operacije vezane za fizička i komercijalna svojstva artikala, grupisanje i kategorisanje, organizaciju cenovnika, normativa i još mnogo toga.

  • kb/uputstva/menadzer_artikala_main.txt
  • Last modified: 2019/07/24 13:03
  • by milano