Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kb:sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica [2012/08/28 22:53]
milano
kb:sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica [2015/05/30 13:15] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Sindikalna prodaja - unos i vezivanje specifikacije uplaćenih rata ====== ====== Sindikalna prodaja - unos i vezivanje specifikacije uplaćenih rata ======
 +
 +
 +Stranice na istu temu:
 +
 +
 +[[:​l1:​frd:​smart:​vezivanje_uplata_2014|Postavka sistema za vezivanje uplata u Smartphone]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2015/05/30 13:09 —// 
 +
 +
 +====== Uvod ======
  
  
Line 30: Line 39:
  
     - Uplata vezana za račun za sindikalni kredit izdat određenoj firmi; Ponuditi prvenstveno lica koja se pominju u računu, ali ostaviti mogućnost da se pokriju i druga lica iz iste firme (greške u vezivanju).     - Uplata vezana za račun za sindikalni kredit izdat određenoj firmi; Ponuditi prvenstveno lica koja se pominju u računu, ali ostaviti mogućnost da se pokriju i druga lica iz iste firme (greške u vezivanju).
-    - Ukoliko je lice napustilo firmu, potrebno ga je preneti u karticu <​pojedinačni kupac>, ili u karticu koja nos ime samog lica. Dakle biće potrebno prikazati i sve uplate koje nisu vezane za račune, ali se odnose na karticu <​pojedinačni kupac> ili na bilo koju karticu označenu kao "​fizičko lice" a po kojoj postoji zaduženje u **Rate** ​  ​tabeli.+    - Ukoliko je lice napustilo firmu, potrebno ga je preneti u karticu <​pojedinačni kupac>, ili u karticu koja nos ime samog lica. Dakle biće potrebno prikazati i sve uplate koje nisu vezane za račune, ali se odnose na karticu <​pojedinačni kupac> ili na bilo koju karticu označenu kao "​fizičko lice" a po kojoj postoji zaduženje u **Rate** ​   tabeli.
  
  
Line 45: Line 54:
  
  
-Agregat tabele **RateSasEx** ​ po **UplID** ​ polju. Svrha je dobijanje ukupno vezanog iznosa iz sloga **Uplate** ​ tabele za razne rate iz **RateSas** ​ tabele.+Agregat tabele **RateSasEx** ​  ​po **UplID** ​  ​polju. Svrha je dobijanje ukupno vezanog iznosa iz sloga **Uplate** ​  ​tabele za razne rate iz **RateSas** ​  ​tabele.
  
  
Line 57: Line 66:
  
  
-Upit sadrži većinu polja prethodnog **KUP_LicaUgovoriRealLst** ​ upita koja, ali se oslanja na ne povezane uplate umesto na izdate račune. Dodatno se vraćaju polja o već izvršenim uplatama za one zapise koji nisu potrošeni u celini.+Upit sadrži većinu polja prethodnog **KUP_LicaUgovoriRealLst** ​  ​upita koja, ali se oslanja na ne povezane uplate umesto na izdate račune. Dodatno se vraćaju polja o već izvršenim uplatama za one zapise koji nisu potrošeni u celini.
  
  • kb/sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica.txt
  • Last modified: 2015/05/30 13:15
  • (external edit)