kb:sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica

Sindikalna prodaja - unos i vezivanje specifikacije uplaćenih rata

Stranice na istu temu:

Postavka sistema za vezivanje uplata u SmartphoneMilan Oparnica 2015/05/30 13:09 —

Uvod

Izvršena je revizije koda koji upravlja procesom unosa specifikacije plaćenih kredita po licima sa kojima su ugovori sklopljeni. Kako se firmama ispostavlja račun za potrebe administrativne zabrane pomenutim licima, uplate stižu zbirno i na ime firme koja ih isplaćuje. Tačan pregled lica na koje se uplata odnosi stiže naknadano ili u odvojenom dokumentu. Potrebno je rasporediti prispele uplate od firmi na zadužena lica (i njihove rate). Proces je ilustrovan sledećim CFD (Cross-functional diagram ) dijagramom:

Dijagram procesa (Visio)

Revizija postojećeg sistema

28-08-2012 Milano

Postojeći sistem nije funkcionisao. Usred netačno postavljenog razvojnog zadatka od strane Planika d.o.o. modul je postavljen na principu analize izdatih računa i razvezivanja iznosa na lica/ugovore/rate koje se u tim računima pominju.

Ispostavlja se da je to pogrešno.

Prava stvar je mnogo prostija. Nakon evidentirane uplate koja je vezana za račun obračunske strukture označene kao “Sindikalni kredit” potrebno je tu uplatu detaljno razložiti na ugovore/rate koje joj pripadaju. Tom prilikom treba biti prilično fleksibilan.

Identifikacija mogućih veza:

  1. Uplata vezana za račun za sindikalni kredit izdat određenoj firmi; Ponuditi prvenstveno lica koja se pominju u računu, ali ostaviti mogućnost da se pokriju i druga lica iz iste firme (greške u vezivanju).
  2. Ukoliko je lice napustilo firmu, potrebno ga je preneti u karticu <pojedinačni kupac>, ili u karticu koja nos ime samog lica. Dakle biće potrebno prikazati i sve uplate koje nisu vezane za račune, ali se odnose na karticu <pojedinačni kupac> ili na bilo koju karticu označenu kao “fizičko lice” a po kojoj postoji zaduženje u Rate tabeli.

Agregat tabele RateSasEx po UplID polju. Svrha je dobijanje ukupno vezanog iznosa iz sloga Uplate tabele za razne rate iz RateSas tabele.

Slogovi tabele Uplate vezani za račune za sindikalnu prodaju koji još uvek nisu sasvim raspoređeni po ratama RateSasEx.

Upit sadrži većinu polja prethodnog KUP_LicaUgovoriRealLst upita koja, ali se oslanja na ne povezane uplate umesto na izdate račune. Dodatno se vraćaju polja o već izvršenim uplatama za one zapise koji nisu potrošeni u celini.

  • kb/sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica.txt
  • Last modified: 2015/05/30 13:15
  • (external edit)