Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:servisiranje_main [2013/04/29 23:33]
milano [Opšti modul (licenciran sa Balansom)]
kb:servisiranje_main [2013/04/29 23:33] (current)
milano [Modul za Auto Salone (posebna licenca)]
Line 15: Line 15:
  
 Registracija zahteva za servisnom intervencijom pod objedinjenim ​ servisnim nalogom treba da omogući organizaciju održavanja baziranog na mesečnim (periodičnim) ugovorima. ​ Firma zaključuje sa korisnicima paušalni iznos za održavanje u nekom  periodu (npr. mesec dana) i svi zahtevi za intervenciju koji se u tom  periodu dogode moraju biti objedinjeni pod tim (jednim) nalogom. Registracija zahteva za servisnom intervencijom pod objedinjenim ​ servisnim nalogom treba da omogući organizaciju održavanja baziranog na mesečnim (periodičnim) ugovorima. ​ Firma zaključuje sa korisnicima paušalni iznos za održavanje u nekom  periodu (npr. mesec dana) i svi zahtevi za intervenciju koji se u tom  periodu dogode moraju biti objedinjeni pod tim (jednim) nalogom.
 +
 +~~COMPLEX_TABLES~~
 +
  
 ===== Modul za Auto Salone (posebna licenca) ===== ===== Modul za Auto Salone (posebna licenca) =====
  
  
-[[:http:::​rd.melany.rs:​doku.php?​id=projekti:​modul_auto_salon_sistem_obavestavanja|Sistem obaveštavanja i podsećanja na zadatke]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/06/20 21:​07// ​+[[:projekti:modul_auto_salon_sistem_obavestavanja?​id=projekti:​modul_auto_salon_sistem_obavestavanja|Sistem obaveštavanja i podsećanja na zadatke]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/06/20 21:​07// ​
  
  
 Modul uvodi posebna polja i informacije o komitentima (CRM)  karakteristične za rad auto-salona. Omogućen je unos, pregled i  obaveštavanje (podsećanje) o zanimljivom podacima vezanim za prodaju ​ vozila. Modul je urađen prema predlozima i u saradnji sa kućom “Auto ​ Nena Still”. Modul uvodi posebna polja i informacije o komitentima (CRM)  karakteristične za rad auto-salona. Omogućen je unos, pregled i  obaveštavanje (podsećanje) o zanimljivom podacima vezanim za prodaju ​ vozila. Modul je urađen prema predlozima i u saradnji sa kućom “Auto ​ Nena Still”.
  
  • kb/servisiranje_main.txt
  • Last modified: 2013/04/29 23:33
  • by milano