Nabavka dobara i usluga

Revizija: Avg, 2013

Proces nabavke dobara sada je potpuno razdvojen od procesa registracije i obrade porudžbenica (kupaca, internih itd.). U nabavku se može krenuti bez porudžbenica a ukinuta je i “zaključnica nabavke”.


Balans dokumenti modula nabavke

  1. Sakupljanje ponuda (licitacija, slanje zahteva)
  2. Porudžbenica dobavljaču
  3. Potvrda porudžbenice dobavljaču
  4. Organizacija transporta

Reference

  • kb/nabavka_main.txt
  • Last modified: 2016/10/02 01:32
  • by milano