kb:elektronski_potpis_balans_dokumenata

Elektronsko potpisivanje Balans dokumenata

U skladu sa trendom zamene štampanih dokumenata elektronskim Melany Software je omogućio svojim korisnicima upotrebu elektronskog potpisa za overu internih i eksternih dokumenata Balans ERP sistema.

Pre upotrebe elektronskog potpisa neophodno je ispravno instalirati drajere za čitač smart card kartica, izvršiti uvoz dobijenih sertifikata u Windows i konačno, uvoz ličnih sertifikata sa kartice. Opisana procedura bazira se na primeri kartice izdate od strane Privredne Komore Srbije i može se donekle razlikovati kod ostalih sertifikacionih tela.

Na sajtu Privredne Komore Srbije nalazi se nekoliko drajvera za OmniKey čitače, ali uz malo pretrage po internetu mogu se naći drajveri za bilo koji čitač. Instalacija drajvera je automatizovana i svodi se na praćenje uputstva nakon pokretanja instalacionog programa.

Na istom sajtu nalazi se i program bez kog elektronski potpis ne funkcioniše - NSTSign CSP. Instalacija ove aplikacije je obavezna jer nekoliko drugih programa slične namene nije uspelo da uveze Tokene sa kartice koju izdaje PKS.

Po obavljenoj instalaciji pokrenuti Start >All programs>NetSeT>NTSign CSP>Token manager, odabrati sertifikat za potpisivanje i instalirati ga (Install).

Ovo se radi se iz Internet Explorera. Potrebno je otvoriti IE i usmeriti na stranu http://ca.pks.rs/certs/ na kojoj će na raspolaganju biti tri fajla. Potrebno je instalirati sva tri fajla (potvrdno odgovoriti na sva pitanja).

Elektronski potpis uveden je kao proširenje standardnog sistema “Overa” u Balansu. Inicijalna podešavanja su identična. Neophodno je odrediti vrste dokumenata kojima se pridružuje radno mesto i funkcija overivača.

Nove funkcije se vide tek na nivou forme za overu dokumenta koja sada ima dodatno dugme za primenu elektronskog potpisa.

NAPOMENA !  Pre klika na ovo dugme proveriti da li je //smart card//  čitač povezan sa računarom, 
a kartica (kontaktima na gore) umetnuta na odgovarajuće mesto. 
U suprotnom se može desiti da Balans ne prepozna naknadno povezan uređaj i umetnutu karticu.

Klikom na dugme “Overa e-Potpisom” automatski će se aktivirati skeniranje čitača i potraga za instaliranim validnim sertifikatima. Ukoliko se kartica prvi put očitava, iskočiće prozor za unos PIN koda kartice. Voditi računa da se kartica blokira nakon tri neuspešna pokušaja.

Program obaveštava o uspešnosti operacije novom formom:

Ukoliko je sertifikat validan i prihvaćen ispod potipisanog sadržaja poruka ukazuje na uspešnost operacije i dozvoljeno je završiti overu.

U suprotnom, dugme za overu nije vidljivo a poruka ukazuje na grešku.

Ovim postupkom u bazu je snimljen kriptovan i overen sadržaj dokumenta. Dokument je ovim činom potpuno zaključan. Ukoliko je neophodno da se izvrše korekcije dokumenta, prethodne overe se moraju poništiti.

  • kb/elektronski_potpis_balans_dokumenata.txt
  • Last modified: 2013/03/26 05:53
  • by milano