Definisanje nove obračunske strukture

U slučaju davanja naknadnog knjižnog odobrenja / zaduženja ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se menja poreska osnovica, posle 01.10.2012, za promet izvršen pre tog datuma, obveznik treba da primeni stopu od 18%, po kojoj je i izvršen taj promet.

Za ove svrhe potrebno je otvoriti nove Obračunske strukture, jednu u grupi MP izlazni dokumenti, a jednu u grupi VP izlazni dokumenti.

Odaberite opciju Definicija - Obračunske strukture.

Daćemo primer za VP izlazne dokumente.

Odabrati Strukturnu grupu VP izlazni dokumenti.

Za Naziv strukture upisati opis, npr. f. Stara poreska stopa 18 i kliknuti na dugme Dodeli broj automatski.

U verzijama 3.12.290 i većim, umesto na dugme Dodeli broj automatski kliknite na dugme sa '+'.

dugme_plus_obr_struk.jpg

Nakon toga, kliknuti na dugme Novi tip računa. Definisana struktura odmah će se prikazati na spisku odabrane grupe, te nije potrebno snimati izmene. Poruku Opis tipa računa mora da sadrži barem jedan znak, možete ignorisati.

Zatim je potrebno definisati period za koji struktura važi.

Pozicionirajte se na novootvorenu strukturu, a potom kliknite na dugme Novi period.

Unesite datum početka važenja perioda (01.10.2012), pozicionirajte se na isti, a potom dodajte u njegov sastav prethodno važeći porez od 18%.

obracunskastrukturanova_1.jpg

Kada otvarate ovakvu strukturu za ostale Strukturne grupe dodelite mu različit naziv inače ćete dobiti poruku “Oslobođeno po osnovu člana 24”.

Napomena: ukoliko vam bude bila potrebna i struktura bez pdv-a a za promet nastao po satroj stopi, definišite još jednu obračunsku strukturu uz kvačicu sa PDV bez prava na odbitak.

  • kb/definisanje_nove_obracunske_strukture.txt
  • Last modified: 2012/09/29 15:09
  • by ljubisa