kb:balans_veb_servisi_fieldops

FieldOps operacije

Grana APIja je razvijena za potrebe Teledirekt projekta. Sa ostatkom sistema joj je zajednički deo koji se bavi autorizacijom i pravima pristupa, odnosno dobijanjem tokena. Ova grana je napravljena kao RESTful veb servis i koristi JSON notaciju za komuniciranje. Zbog toga su napravljene RESTful varijante GetToken i CloseToken metoda.

Napravljeni su i bliži opisi grešaka, tzv. podstatusi.

HTTP MetodFunkcijaOpisRevizija
POSTregisterdeviceRegistracija uredjaja19-6-11
GETgetauthusersDobijanje spiska svih Balans korisnika19-6-11
POSTregisterdeviceusersOdobravanje korisnika za upotrebu na uredjaju19-6-11
GETdeactivatedevDeaktivira uredjaj19-6-11
POSTupdatedevdescMenja opis registrovanom uredjaju19-6-11
GETgetdevusersDobavlja spisak registrovanih korisnika uredjaja19-6-11
GETinitdevInicijalizacija uredjaja19-6-11
GETgetsysmatrixDobavljanje šifarnika i njihovih pravila sa servera19-6-11
GETgettasksPreuzimanje zadataka za ulogovanog operatera19-6-11
POSTposttasksSlanje gotovih zadataka na server19-6-11
GETonlocationPrijava dolaska na lokaciju19-6-11

WADL: http :bort.melany.rs:8081/rs/application.wadl


  • kb/balans_veb_servisi_fieldops.txt
  • Last modified: 2019/06/11 07:43
  • by aleksandar