Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
filteri_razmene_podataka [2011/09/14 14:20]
milano
filteri_razmene_podataka [2014/06/12 12:24] (current)
Line 8: Line 8:
  
  
-    - **Ulazni filter (InFilter.txt)** \\  Primenjuju sa na __podatke poslate iz radne jedinice__ ​    ka Balans Sabirnici. Ovim filterom se kontroliše šta će od podataka poslatih ​udaljene radne jedinice biti razmotreno za prijem u proces sinhronizacije i distribuciju ostalim radnim jedinicama.+    - **Ulazni filter (InFilter.txt)** \\  Primenjuju sa na __podatke poslate iz radne jedinice__ ​    ka Balans Sabirnici. Ovim filterom se kontroliše šta će od podataka poslatih ​iz udaljene radne jedinice biti razmotreno za prijem u proces sinhronizacije i distribuciju ostalim radnim jedinicama.
 Tabele i podaci zabranjeni u ulaznom filteru neće se ubacivati u bazu Sabirnice ali __hoće biti__ ​   ponuđeni ostalim učesnicima u razmeni. \\  Primera radi, izmene u tabeli //​Brojac// ​   niti se primaju u bazi Sabirnice niti ih prihvataju druge jedinice. U tom slučaju potrebno je uneti **K<​nowiki>​ *</​nowiki>​ <​nowiki>​*</​nowiki>​ <​nowiki>​*</​nowiki>​** ​   i u InFilter.txt i u OutFilter.txt svakog učesnika u razmeni. Tabele i podaci zabranjeni u ulaznom filteru neće se ubacivati u bazu Sabirnice ali __hoće biti__ ​   ponuđeni ostalim učesnicima u razmeni. \\  Primera radi, izmene u tabeli //​Brojac// ​   niti se primaju u bazi Sabirnice niti ih prihvataju druge jedinice. U tom slučaju potrebno je uneti **K<​nowiki>​ *</​nowiki>​ <​nowiki>​*</​nowiki>​ <​nowiki>​*</​nowiki>​** ​   i u InFilter.txt i u OutFilter.txt svakog učesnika u razmeni.
  
  • filteri_razmene_podataka.txt
  • Last modified: 2014/06/12 12:24
  • (external edit)