fajlovi_fiskalnih_racuna

Formati fajlova fiskalnih računa

Svi fajlovi su tekstualni u ANSI formatu sa tačkom (.) kao decimalnim simbolom i zarezom (,) kao separatorom podataka. Tekstualni podaci su uokvireni u navodnike (“).
Razlika je u sadržaju tj. fajlovi za CG i BiH imaju dodatne podatke o popustu, a u slučaju BiH VP računa i podatke o firmi kupca. U planu je unifikacija formata za sve države kao i XML verzija fajla.

Format reda sa podacima o artiklu:

Polje 1: identifikator vrste sloga - veliko slovo A
Polje 2: znak plus (+), negativne količine nisu dozvoljene
Polje 3: fiskalna šifra artikla - sadrži samo cifre, dužina zavisi od modela fiskalnog uređaja
Polje 4: količina za prodaju (decimalni simbol je tačka)
Polje 5: cena artikla sa PDV-om (decimalni simbol je tačka)
Polje 6: poreska grupa artikla - A = 0, G, D, Đ, E, Ž, I, J, K = 8
Polje 7: naziv artikla - dužina zavisi od modela fiskalnog uređaja, višak će biti automatski odsečen
Polje 8: jedinica mere - numerička vrednost koja zavisi od modela fiskalnog uređaja
Za Galeb FP550/GP550, INT Raster FP600 i Epson T260 su sledeće vrednosti: komad = 0, gram = 1, kilogram = 2, tona = 3, litar = 4, metar = 5, metarKvad = 6, metarKub = 7
Za Comtrade modele ST200P, ST400: komad = 0, kilogram = 1, metar = 2, litar = 3, gram = 4, tona = 5, metarKvad = 6, metarKub = 7

Primer: "A","+","123",4,100.99,0,"TEST ARTIKAL",3

Format reda sa podacima o plaćanjima:

Polje 1: identifikator vrste sloga - veliko slovo P
Polje 2: znak plus (+), negativna plaćanja nisu dozvoljena
Polje 3: vrsta plaćanja - moguće vrednosti su: Gotovina, Cek i Kred kartica
Polje 4: iznos plaćanja (decimalni simbol je tačka)
Polje 5: nula - ne koristi se
Polje 6: nula - ne koristi se
Polje 7: opciono oznaka vrste kreditne kartice npr. “AE” - ignoriše se pri štampi fiskalnog računa, koristi se za snimanje MP računa u bazu podataka
Polje 8: nula - ne koristi se

Primer: "P","+","Gotovina",403.96,0,0,"",0

Primer celog fajla:

"A","+","3387",1,1500.99,3,"Kuciste PC-164 CL04B",0
"A","+","4576",1,1200.00,3,"Napajanje 500W Cooler Master",0
"A","+","3387",2,5500.00,3,"Graficka karta nVidia GTX TITAN",0
"P","+","Gotovina",500.99,0,0,"",0
"P","+","Cek",7500.00,0,0,"",0
"P","+","Kred kartica",5700.00,0,0,"VISA",0

Uspešno odštampani računi se prebacuju u folder ..Users\Application Data\Balans\FiskRacOK.
Neuspešni se prebacuju u folder ..Users\Application Data\Balans\FiskRacERR.
Ako u toku učitavanja podataka iz fajla sa računom dođe do greške, fajl neće biti prebačen.

Nazivu fajla se doda sufix .IZ.FAJLA tako da npr. Racun001.txt bude prebačen kao Racun001.IZ.FAJLA.txt.
Sadržaj fajlova je neizmenjen, tj. podatak o broju odštampanog računa se ne vraća.

  • fajlovi_fiskalnih_racuna.txt
  • Last modified: 2017/07/27 11:52
  • by nessa