Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
usko_grlo_-_skladkol_tabela [2011/09/13 17:06]
milano
usko_grlo_-_skladkol_tabela [2014/08/23 16:38]
milano [Uvod]
Line 5: Line 5:
  
  
-====== Uvod ======+[[Tehnički zadatak: Razvoj klasa za upravljanje SkladKol podacima]]
  
  
-Trenutno stanje količina, prodajnih i srednjih nabavnih cena svih artikala na svim lagerima pamti se u tabeli **SkladKol** . Svaka operacija ulaza/​izlaza robe vrši izmenu/upis u slog ove tabele. Slog ove tabele je veoma kratak pa se zbog  //Page Locking // +====== Uvod ======
  
  
-mehanizma +Trenutno stanje količina, prodajnih i srednjih nabavnih cena svih artikala na svim lagerima pamti se u tabeli **SkladKol** . Svaka operacija ulaza/​izlaza robe vrši izmenu/upis u slog ove tabele. Slog ove tabele je veoma kratak pa se zbog //Page Locking // mehanizma pri svakoj operaciji zaključa priličan broj okolnih slogova (4KB). Zbog frekvencije upisa i količine slogova koji se tom prilikom zaključavaju operacije nad ovom tabelom predstavljaju veoma usko grlo celog sistema.
- +
- +
-pri svakoj operaciji zaključa priličan broj okolnih slogova (4KB). Zbog frekvencije upisa i količine slogova koji se tom prilikom zaključavaju operacije nad ovom tabelom predstavljaju veoma usko grlo celog sistema.+
  
  
 Ovo posebno dolazi do izražaja kada je aktivan proces **obračuna srednje cene i nivelacija** koji veoma intenzivno upisuje podatke u SkladKol tabelu. Veliki problem predstavljaju i naredbe za manipulaciju SkladKol tabelom **uokvirene u transakciju** koja snima i ostatak dokumenta. Neke od tih transakcija jako dugo traju jer u tom procesu vrše sakupljanje podataka (ulazi, premeštaji). Ovo posebno dolazi do izražaja kada je aktivan proces **obračuna srednje cene i nivelacija** koji veoma intenzivno upisuje podatke u SkladKol tabelu. Veliki problem predstavljaju i naredbe za manipulaciju SkladKol tabelom **uokvirene u transakciju** koja snima i ostatak dokumenta. Neke od tih transakcija jako dugo traju jer u tom procesu vrše sakupljanje podataka (ulazi, premeštaji).
 +
 ====== Zadatak ====== ====== Zadatak ======
  
  
-Napraviti posebnu klasu u BLRBasic ​modulu ​koja će omogućiti sledeće :+Napraviti posebnu klasu u [[Biblioteka "​Balans ROB Basic" (BLRBasic.dll)|BLRBasic biblioteke]] ​koja će omogućiti sledeće : 
 + 
 + 
 +    * Brzu, [[Centralizovani procesi|centralizovanu]],​ [[Atomični procsi|atomičnu]] i [[Reversibilni procesi|reversibilnu]] manipulaciju SkladKol vrednostima kako bi procesi mogli da je koriste **pre** ​ umotavanja izmena na dokumentu u transakciju. 
 +    * Jednostavan pristup iz svih modula Balansa
  
  
-    * Brzu manipulaciju ​SkladKol ​vrednostima+Detalji projekta pokazani su u ovom [[Tehnički zadatak: Razvoj klasa za upravljanje ​SkladKol ​podacima|tehničkom zadatku]].
  
  • usko_grlo_-_skladkol_tabela.txt
  • Last modified: 2014/08/23 16:38
  • by milano