Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
usko_grlo_-_skladkol_tabela [2011/09/13 17:06]
milano
usko_grlo_-_skladkol_tabela [2011/09/13 18:23]
milano
Line 3: Line 3:
  
 2011/09/13 16:42 by milano 2011/09/13 16:42 by milano
 +
 +
 +[[Tehnički zadatak: Razvoj klasa za upravljanje SkladKol podacima]]
  
  
Line 8: Line 11:
  
  
-Trenutno stanje količina, prodajnih i srednjih nabavnih cena svih artikala na svim lagerima pamti se u tabeli **SkladKol** . Svaka operacija ulaza/​izlaza robe vrši izmenu/upis u slog ove tabele. Slog ove tabele je veoma kratak pa se zbog  //Page Locking // +Trenutno stanje količina, prodajnih i srednjih nabavnih cena svih artikala na svim lagerima pamti se u tabeli **SkladKol** . Svaka operacija ulaza/​izlaza robe vrši izmenu/upis u slog ove tabele. Slog ove tabele je veoma kratak pa se zbog //Page Locking // 
  
  
Line 21: Line 24:
  
  
-Napraviti posebnu klasu u BLRBasic ​modulu ​koja će omogućiti sledeće :+Napraviti posebnu klasu u [[Biblioteka "​Balans ROB Basic" (BLRBasic.dll)|BLRBasic biblioteke]] ​koja će omogućiti sledeće : 
 + 
 + 
 +    * Brzu, [[Centralizovani procesi|centralizovanu]],​ [[Atomični procsi|atomičnu]] i [[Reversibilni procesi|reversibilnu]] manipulaciju SkladKol vrednostima kako bi procesi mogli da je koriste **pre** ​ umotavanja izmena na dokumentu u transakciju. 
 +    * Jednostavan pristup iz svih modula Balansa
  
  
-    * Brzu manipulaciju ​SkladKol ​vrednostima+Detalji projekta pokazani su u ovom [[Tehnički zadatak: Razvoj klasa za upravljanje ​SkladKol ​podacima|tehničkom zadatku]].
  
  • usko_grlo_-_skladkol_tabela.txt
  • Last modified: 2014/08/23 16:38
  • by milano