Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
trenutno_stanje_zaliha_rezervacija_prodajnih_i_nabavnih_cena [2011/09/13 16:39]
milano
trenutno_stanje_zaliha_rezervacija_prodajnih_i_nabavnih_cena [2014/08/23 16:53] (current)
Line 8: Line 8:
  
  
-[[:Usko grlo SkladKol tabela|Ova revizija]], započeta 13.09.2011 ima za cilj eliminisanje pojave //Currently locked// grešaka koje se javljaju u intenzivnim višekorisničkim okruženjima kod snimanja ulaznih/​izlaznih dokumenata.+[[:usko_grlo_-_skladkol_tabela|Ova revizija]], započeta 13.09.2011 ima za cilj eliminisanje pojave //Currently locked// grešaka koje se javljaju u intenzivnim višekorisničkim okruženjima kod snimanja ulaznih/​izlaznih dokumenata
 +===== Unapređenje informativnosti SkladKol zapisa ===== 
 + 
 + 
 +[[:​l1:​sklad:​unapredjenje_zapisa_skladkol_datumi_dokumenata|Ova revizija]] od 23.08.2014 ima za cilj proširenje strukture zapisa u SkladKol tabeli tako da se za svaki artikal zna datum poslednjeg ulaznog odnosno izlaznog dokumenta koji je uticao na količine i cene.
  
  • trenutno_stanje_zaliha_rezervacija_prodajnih_i_nabavnih_cena.txt
  • Last modified: 2014/08/23 16:53
  • (external edit)