Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rfzo_sovo_recepti [2015/05/30 21:25]
nessa
rfzo_sovo_recepti [2015/06/11 11:59] (current)
nessa
Line 1: Line 1:
 ====== Rad sa RFZO i SOVO receptima ====== ====== Rad sa RFZO i SOVO receptima ======
- 
  
 Da bi se u Balans kasi moglo raditi sa RFZO i SOVO (vojni fond) receptima neophodno je: Da bi se u Balans kasi moglo raditi sa RFZO i SOVO (vojni fond) receptima neophodno je:
  
 +**1.** U Balansu (Definicija –> Nazivi/​Pojmovi) definisati nove vrste plaćanja u grupama Refundacija RFZO i Refundacija fond SOVO.\\
 +**2.** Prilikom plaćanja leka na SOVO receptu u polje sa SOVO vrstom plaćanja ukucati iznos participacije.\\
 +**3.** Ako se obrađuju RFZO recepti pomoću Heliant Moneo (HM u daljem tekstu) aplikacije potrebno je da na računaru bude instalirana HM aplikacija i da je pokrenuta. \\
 +**4.** U podešavanju kase (tab POS uređaji) mora biti čekirana opcija "​Dozvoliti unos ID artikala BARkod čitačem (23EDxxx sekvenca)"​
  
-**1.** U Balansu (Definicija –> Nazivi/​Pojmovi) definisati nove vrste plaćanja u grupama Refundacija RFZO i Refundacija fond SOVO.\\  +RFZO recept se obrađuje klikom na dugme sa zelenim krstom pored dugmeta "​Recepti"​. U novom prozoru treba uneti JKL ili Balans šifru artikla, pa ako je \\ 
-**2.** Prilikom plaćanja leka na SOVO receptu u polje sa SOVO vrstom plaćanja ukucati iznos participacije.\\  +lek pronađen u bazi klikom na dugme "OK potvrda izdavanja"​ u folderu za komunikaciju sa HM aplikacijom će se napraviti XML fajl i Balans kasa\\ 
-**3.** Ako se obrađuju RFZO recepti pomoću Heliant Moneo (HM u daljem tekstu) aplikacije potrebno je da na računaru bude instalirana HM aplikacija i da je pokrenuta. +će sačekati određeno vreme na odgovor. Ako HM odgovori tj. vrati cenu leka koju refundira RFZO ili participaciju za lek, lek će se pojaviti u tablici sastava računa.\\
- +
- +
-RFZO recept se obrađuje klikom na dugme sa zelenim krstom pored dugmeta "​Recepti"​. U novom prozoru treba uneti JKL ili Balans šifru artikla, pa ako je \\  +
-lek pronađen u bazi klikom na dugme "OK potvrda izdavanja"​ u folderu za komunikaciju sa HM aplikacijom će se napraviti XML fajl i Balans kasa\\  +
-će sačekati određeno vreme na odgovor. Ako HM odgovori tj. vrati cenu leka koju refundira RFZO ili participaciju za lek, lek će se pojaviti u tablici sastava računa.\\ ​+
 **Putanja do foldera za komunikaciju sa HM aplikacijom** se zadaje klikom na natpis "​Putanja do foldera za komunikaciju sa softverom za recepte…kliknite za odabir"​ u istom prozoru. **Putanja do foldera za komunikaciju sa HM aplikacijom** se zadaje klikom na natpis "​Putanja do foldera za komunikaciju sa softverom za recepte…kliknite za odabir"​ u istom prozoru.
- 
  
 Prilikom plaćanja u spisku uplata će se pojaviti iznos koji RFZO refundira, ali će izmene u tom polju biti **onemogućene**. Prilikom plaćanja u spisku uplata će se pojaviti iznos koji RFZO refundira, ali će izmene u tom polju biti **onemogućene**.
  
  • rfzo_sovo_recepti.txt
  • Last modified: 2015/06/11 11:59
  • by nessa