Pogled WS_KomitentiCenKolone

SQL pogled vraća podatke o cenovnim kolonama i cenovnicima koje komitenti koriste, uz podake o Imejl adresi, PIB i korisničkom imenu na webu.

Nema parametara, u pitanju je view.

NazivTipOpis
KorisnikTEXTNalog na vebu za datog komitenta, NULL ako nema naloga (Komitent može imati više ovih naloga)
NazivTEXTNaziv komitenta
PIBTEXTPIB komitenta
EmailTEXTImejl adresa komitenta sa kartice komitenta
CenovnikTEXTNaziv cenovnika koji važi za komitenta. Blanko znači da nema posebno odredjenog cenovnika.
CenKolonaTEXTCenovna kolona koja važi. “Default” znači da treba pogledati naredne dve kolone.
VPCenKolDefTEXTVeleprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default
MPCenKolDefTEXTMaloprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default

Primer korišćenja

WebFetchData ('12345678', 'ws_komitenticenkolone', '')

  • kb/ws_komitenticenkolone.txt
  • Last modified: 2019/12/11 12:39
  • by aleksandar