This is an old revision of the document!


Visual Studio 6 razvojno okruženje

Visual Studio 6 spada u RAD okruženja za brzi razvoj poslovnih aplikacija. Baziran je na WinForms i COM (ActiveX) tehnologiji.

Najveći deo Balansovog interfejsa i radnih biblioteka urađeno je u ovom okruženju.

Prednosti

  1. Jednostavna arhitektura koja omogućava brz razvoj aplikacija
  2. Velike mogućnosti povezivanja sa drugim programima koji ekponiraju COM objektni model
  3. Dobra interakcija sa Windows sistemom i serverskim komponentama COM+ servisa

Mane

  1. ANSI interfejs model
  2. STA model aplikacija (single threaded appartment) što rezultuje izostankom podrške za višenitno izvršavanje koda
  3. Obustavljen razvoj i podrška od strane Microsofta
  4. Složen mehanizam održavanja kompatibilnosti interfejsa

Reference

- postipak instalacije VB6 okruženja na OS-ovima na kojima nije zvanično podržan

- postupak za oporavak narušenog sistema MSDN chm pomoći.

- postupak očuvanja kompatibilnosti interfejsa

  • kb/visual_studio_6_razvojno_okruzenje.1567459578.txt.gz
  • Last modified: 2019/09/02 23:26
  • by milano