Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:uputstvo_za_unapredjenje_balansa [2014/01/29 08:38]
milano
kb:uputstvo_za_unapredjenje_balansa [2014/01/29 08:38] (current)
milano [Unapređenje radne stanice nije moguće jer traži administratorski pristup]
Line 24: Line 24:
  
  
-U novijim sistemima korisnicima Windows-a nije dozvoljeno da instaliraju programe ili ih unapređuju. Poruka o tome nedvosmisleno ukazuje na potrebu pokretanja unapređenja pod tzv. //​administratorskom privilegijom//​. U ovakvim slučajevima ništa sem unosa zahtevane administratorske lozinke ne može da pomogne.+U novijim sistemima korisnicima Windows-a nije dozvoljeno da instaliraju programe ili da ih unapređuju. Poruka o tome nedvosmisleno ukazuje na potrebu pokretanja unapređenja pod tzv. //​administratorskom privilegijom//​. U ovakvim slučajevima ništa sem unosa zahtevane administratorske lozinke ne može da pomogne.
  
  • kb/uputstvo_za_unapredjenje_balansa.txt
  • Last modified: 2014/01/29 08:38
  • by milano