Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kb:upl_dokex_upiti_upotreba_i_zavisnosti [2012/06/10 03:41]
milano
kb:upl_dokex_upiti_upotreba_i_zavisnosti [2012/06/10 17:28] (current)
Line 13: Line 13:
  
  
-//​Testiranje UPL_DokEx na Smartphone bazi// ​    ​\\  \\  - stara verzija je vraćala zaglavlja "​Dnevnih pazara"​ (DTID=32, KupID<​900)\\ ​ - stara verzija nije vraćala stavke "​Dnevnih pazara"​ koje sadrže kupce (uopšte nije imala DT=32)\\ ​ - stara verzija je odsecala finansijske dokumente pokrića iako su vraćana knjižna odobrenja, avansni računi i ostali komercijalni dokumenti pokrića\\ ​ - stari upit je izbacivao iz početnih stanja dobaljvače koji imaju "​Dugovnu"​ stranu i kupce koji imaju "​Potražnu stranu"​…hmm,​ ovo možda i ima smisla…\\ ​ - stari upit NE vraća AVANSE iz početnog stanja, ali vraća avanse iz Racuni tabele\\ ​ - stari upit je vraćao nulte totale računa (ne i finansijskih naloga)\\ ​ - stari upit je za TOTALE iz fin.poc.stanja uzimao samo Dug odnosno Potraznju, nikada saldo !\\  - stari upit nije dobro računao OSTATAK za ulazne račune, problem je u predznaku uplate tako da je ostatak sabirao iznos i uplatu umesto da ih oduzme\\ ​ \\  + novi upit ne vraća i nulte Totale\\ ​ + novi upit vraća i dokumente pokrića (avanse, izvode, odobrenj itd.), ali se to lako filtrira preko FProdaja, FNabavka (True samo za čista potraživanja) ili DocVrsta polja.+//​Testiranje UPL_DokEx na Smartphone bazi// ​     \\  \\  - stara verzija je vraćala zaglavlja "​Dnevnih pazara"​ (DTID=32, KupID<​900)\\ ​ - stara verzija nije vraćala stavke "​Dnevnih pazara"​ koje sadrže kupce (uopšte nije imala DT=32)\\ ​ - stara verzija je odsecala finansijske dokumente pokrića iako su vraćana knjižna odobrenja, avansni računi i ostali komercijalni dokumenti pokrića\\ ​ - stari upit je izbacivao iz početnih stanja dobaljvače koji imaju "​Dugovnu"​ stranu i kupce koji imaju "​Potražnu stranu"​…hmm,​ ovo možda i ima smisla…\\ ​ - stari upit NE vraća AVANSE iz početnog stanja, ali vraća avanse iz Racuni tabele\\ ​ - stari upit je vraćao nulte totale računa (ne i finansijskih naloga)\\ ​ - stari upit je za TOTALE iz fin.poc.stanja uzimao samo Dug odnosno Potraznju, nikada saldo !\\  - stari upit nije dobro računao OSTATAK za ulazne račune, problem je u predznaku uplate tako da je ostatak sabirao iznos i uplatu umesto da ih oduzme\\ ​ \\  + novi upit ne vraća i nulte Totale\\ ​ + novi upit vraća i dokumente pokrića (avanse, izvode, odobrenj itd.), ali se to lako filtrira preko FProdaja, FNabavka (True samo za čista potraživanja) ili DocVrsta polja.
  
  
Line 28: Line 28:
       * rptFinKomitProm\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​BLNSPROGRAMS<​nowiki>​\</​nowiki>​PRG<​nowiki>​\</​nowiki>​CUS<​nowiki>​\</​nowiki>​ExportJamnica.Shared.bas\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​BLNSPROGRAMS<​nowiki>​\</​nowiki>​PRG<​nowiki>​\</​nowiki>​CUS<​nowiki>​\</​nowiki>​ExportJamnica.Upiti za izvoz.txt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - po osnovu datuma izdavanja.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - za dospece.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja ver 2.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Stari<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja.rpt       * rptFinKomitProm\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​BLNSPROGRAMS<​nowiki>​\</​nowiki>​PRG<​nowiki>​\</​nowiki>​CUS<​nowiki>​\</​nowiki>​ExportJamnica.Shared.bas\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​BLNSPROGRAMS<​nowiki>​\</​nowiki>​PRG<​nowiki>​\</​nowiki>​CUS<​nowiki>​\</​nowiki>​ExportJamnica.Upiti za izvoz.txt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - po osnovu datuma izdavanja.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - za dospece.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja ver 2.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Df<​nowiki>​\</​nowiki>​Za Grke<​nowiki>​\</​nowiki>​Stari<​nowiki>​\</​nowiki>​Pregled zaduzenja kupaca po datumima izdavanja.rpt
       * rptFinKomitProm_Grp\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Alpha<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo (svi).rpt\\ ​ **09.06.2012 Milano,** //Upit je stopljen sa rptFinKomitProm i izbačen iz Balansa. Izveštaj za AlphaCopy više nije podržan. // \\  rptFinKomitPromVAL\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Ostvareni promet za period - kupci.rpt\\ ​ **09.06.2012 Milano,** //Ovaj izveštaj je nedovršen. Upit se ne koristi nigde više pa ću ga stoga obrisati.//       * rptFinKomitProm_Grp\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Special<​nowiki>​\</​nowiki>​Alpha<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu prodaje - dospelo (svi).rpt\\ ​ **09.06.2012 Milano,** //Upit je stopljen sa rptFinKomitProm i izbačen iz Balansa. Izveštaj za AlphaCopy više nije podržan. // \\  rptFinKomitPromVAL\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Ostvareni promet za period - kupci.rpt\\ ​ **09.06.2012 Milano,** //Ovaj izveštaj je nedovršen. Upit se ne koristi nigde više pa ću ga stoga obrisati.//
-    * FI_KomitPromSaDPOExt **09.06.2012 Milano, ​ ** //Upit (FI_…Ext) je ukinut. rptFinDobavProm je ostao samo zbog kompatibilnosti.// ​\\  %%*%% rptFinDobavProm\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - dospelo (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - dospelo.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece.rpt+    * FI_KomitPromSaDPOExt **09.06.2012 Milano, ​ ** //Upit (FI_…Ext) je ukinut. rptFinDobavProm je ostao samo zbog kompatibilnosti.// ​ %%\%%%%\%%<​nowiki> ​ *</​nowiki> ​rptFinDobavProm\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - dospelo (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - dospelo.rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece (svi).rpt\\ ​ ..<​nowiki>​\</​nowiki>​..<​nowiki>​\</​nowiki>​Reports 20<​nowiki>​\</​nowiki>​Finansijski<​nowiki>​\</​nowiki>​Komitenti<​nowiki>​\</​nowiki>​Potrazivanja po osnovu nabavke - za dospece.rpt
  
  
Line 42: Line 42:
  
  
-    * rptIOSFullTLC\\ ​ Balans ga ne koristi, verovatno je ubačen za potrebe TLC/YCA implementacije direktno u njihovu bazu+    * rptIOSFullTLC\\ ​ Balans ga ne koristi, verovatno je ubačen za potrebe TLC/YCA implementacije direktno u njihovu bazu\\  \\  **//​09.06.2012 Milano, // ** //Oba upita TLC obrisana su iz baze, nakon provere na nepotrebnost na TLC serveru// ​
  
  
  • kb/upl_dokex_upiti_upotreba_i_zavisnosti.txt
  • Last modified: 2012/06/10 17:28
  • (external edit)