Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:specijalni_moduli_main [2013/07/21 22:41]
milano
kb:specijalni_moduli_main [2013/07/21 22:59] (current)
milano
Line 12: Line 12:
  
 //Projekat uspostavljanja FTP relacije između Balans i AIS sistema Agrokor korporacije.// ​ //Projekat uspostavljanja FTP relacije između Balans i AIS sistema Agrokor korporacije.// ​
-=== Stamevski ===+===== Stamevski ​=====
  
  
Line 19: Line 19:
  
 Projekat unapređuje funkcionalnost Balans sistema u radu Stamevski ​ d.o.o. u oblasti upravljanja prodajnim objektima velikih kupaca, ​ organizacijom akcijskih prodaja i izveštaja o uspehu prodaje, pakovanju i  otpremi robe. Projekat unapređuje funkcionalnost Balans sistema u radu Stamevski ​ d.o.o. u oblasti upravljanja prodajnim objektima velikih kupaca, ​ organizacijom akcijskih prodaja i izveštaja o uspehu prodaje, pakovanju i  otpremi robe.
- 
- 
----- 
- 
- 
-===== Proizvodnja ===== 
- 
- 
-=== Radni nalozi, Trebovanja i Prijemnice === 
- 
- 
-[[:​projekti:​vezivanje_radnog_naloga_trebovanja_i_prijemnice|Vezivanje zadatih proizvoda Radnog Naloga za Trebovanja i Prijemnice]] – //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/02/22 15:​02// ​ 
- 
- 
-Uvođenje dodatnih tabela za evidenciju direktnih veza SasOtp, SasRac i  SasUlaz tabela sa ciljem analize zadatog proizvoda, realizacije u smislu ​ puštanja u proizvodnju i finalizacije u smislu prijema proizvoda na  skladište. 
- 
- 
-[[:​projekti:​montaza_i_vezivanje_zavisnih_troskova_montaze|Montaža i vezivanje zavisnih troškova uz Radni Nalog za montažu]] – //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/03/28 16:2//0 
- 
- 
-Zadatak projekta je modeliranje poslovnog procesa nabavke delova, ​ njihove isporuke na objekat, evidencija montaže i drugih troškova ​ ugradnje i konačno fakturisanje završenog posla. 
- 
- 
-===== Servisiranje i održavanje ===== 
- 
- 
-=== Opšti modul (licenciran sa Balansom) === 
- 
- 
-[[:​projekti:​vezivanje_servisnih_zahteva_za_zbirni_nalog|Vezivanje Servisnih Zahteva za zbirni Servisni Nalog]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/02/24 10:​40// ​ 
- 
- 
-Registracija zahteva za servisnom intervencijom pod objedinjenim ​ servisnim nalogom treba da omogući organizaciju održavanja baziranog na **mesečnim (periodičnim) ugovorima**. ​ Firma zaključuje sa korisnicima paušalni iznos za održavanje u nekom  periodu (npr. mesec dana) i svi zahtevi za intervenciju koji se u tom  periodu dogode moraju biti objedinjeni pod tim (jednim) nalogom. 
-=== Modul za Auto Salone (posebna licenca) === 
- 
- 
-[[:​projekti:​modul_auto_salon_sistem_obavestavanja|Sistem obaveštavanja i podsećanja na zadatke]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/06/20 21:​07// ​ 
- 
- 
-Modul uvodi posebna polja i informacije o komitentima (CRM)  karakteristične za rad auto-salona. Omogućen je unos, pregled i  obaveštavanje (podsećanje) o zanimljivom podacima vezanim za prodaju ​ vozila. Modul je urađen prema predlozima i u saradnji sa kućom "​Auto ​ Nena Still"​. 
- 
- 
-===== Skladišta ===== 
- 
- 
-=== Carinska skladišta === 
- 
- 
-[[:​projekti:​struktura_zapisa_carinskih_skladista|Struktura zapisa i opis funkcionalnosti]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/03/16 12:​45// ​ 
- 
- 
-Članak se bavi specifičnostima zapisa podataka za potrebe rada sa  carinskim skladištima. Dodatno su obrađene i interne prenosnice između ​ carinskih skladišta. 
- 
- 
-=== Lager na dan X - po FIFO obračunu === 
- 
- 
-[[:​kb:​izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo|Izveštaj o stanju lagera sa presekom na dan po FIFO metodi obračuna]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/08/04 23:​45// ​ 
- 
- 
-Zadatak je postavljen od strane Kleeman Liftovi d.o.o. u cilju  dokazivanja / analize usaglašenosti vođenja vrednosti lagera po principu ​ srednje nabavne cene i njegovog ekvivalenta ako bi se vodilo po FIFO  metodu (grčki Kleeman). 
- 
- 
-===== Finansije i računovodstvo ===== 
- 
- 
-=== Vezivanje uplata === 
- 
- 
-[[:​projekti:​vezivanje_uplata|Novi sistem vezivanja uplata]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/05/25 12:​46// ​ 
- 
- 
-Prerađeni sistem vezivanja uplata iz 2011.g. unapređen je novim  mogućnostima za vezivanje valutnih uplata, obračuna kursnih razlika, ​ vezivanje avansnih uplata i drugim opcijama. U toku 2012g. napravljeni ​ su veliki koraci u stabilizaciji i finalizaciji sistema vezivanja ​ uplata. 
  
  • kb/specijalni_moduli_main.txt
  • Last modified: 2013/07/21 22:59
  • by milano