Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:skladista_main [2015/01/15 19:37]
127.0.0.1 external edit
kb:skladista_main [2015/12/05 14:02] (current)
milano
Line 1: Line 1:
 ~~COMPLEX_TABLES~~ ~~COMPLEX_TABLES~~
- 
  
 ====== Skladišta (magacini, lageri ili objekti) ====== ====== Skladišta (magacini, lageri ili objekti) ======
  
- +**Vezane teme**
-**Vezane teme** ​ +
  
     - [[:​skladista_i_robne_operacije|Upravljanje zalihama]]     - [[:​skladista_i_robne_operacije|Upravljanje zalihama]]
     - [[:​l1:​sklad:​neusaglasena_roba|Neusaglašena roba]]     - [[:​l1:​sklad:​neusaglasena_roba|Neusaglašena roba]]
 +    - [[:​l1:​sklad:​logisticke_funkcije_main|Logističke funkcije]]
     - [[:​l1:​sklad:​external_wms_systems|Spoljnji WMS sistemi]]     - [[:​l1:​sklad:​external_wms_systems|Spoljnji WMS sistemi]]
- 
  
 Skladište je osnovna granula koja predstavlja troškovno/​profitno mesto. Troškovno u smislu vrednosti robe koja se sa njega izdaje, profitno u smislu zarade koja se tom prilikom ostvaruje. Pored toga vrednost robe na skladištu je u izvesnom smislu kapital pa je modul za rad sa skladištima jedan od osnovnih u celom programu. Skladište je osnovna granula koja predstavlja troškovno/​profitno mesto. Troškovno u smislu vrednosti robe koja se sa njega izdaje, profitno u smislu zarade koja se tom prilikom ostvaruje. Pored toga vrednost robe na skladištu je u izvesnom smislu kapital pa je modul za rad sa skladištima jedan od osnovnih u celom programu.
- 
  
 Postoji određeni unapred definisanih vrsta skladišta ali su u osnovi podeljena na dve vrste: Postoji određeni unapred definisanih vrsta skladišta ali su u osnovi podeljena na dve vrste:
- 
  
     * robna skladišta     * robna skladišta
     * profitne centre (skladišta usluga, proizvoda po porudžbini,​ servisa itd.)     * profitne centre (skladišta usluga, proizvoda po porudžbini,​ servisa itd.)
     * vanbilansna skladišta ([[:​kb:​zapisi:​baldoc:​upravljanje_transportnim_paletama|evdencija transportnih paleta]] i slično)     * vanbilansna skladišta ([[:​kb:​zapisi:​baldoc:​upravljanje_transportnim_paletama|evdencija transportnih paleta]] i slično)
- 
  
 Vrednost robnih skladišta može se voditi sledećim metodama: Vrednost robnih skladišta može se voditi sledećim metodama:
- 
  
     - Prosečnih ponderisanih nabavnih cena     - Prosečnih ponderisanih nabavnih cena
     - Prodajnih cena     - Prodajnih cena
     - Prodajnih cena sa ukalkulisanim porezom (maloprodaja)     - Prodajnih cena sa ukalkulisanim porezom (maloprodaja)
- 
  
 <​code>​ <​code>​
 Nabavnu cenu robe (//cost of goods//) Balans uvek vodi metodom prosečnih ponderisanih cena bez obzira koji od odabranih modela se koristi. Nabavnu cenu robe (//cost of goods//) Balans uvek vodi metodom prosečnih ponderisanih cena bez obzira koji od odabranih modela se koristi.
 </​code>​ </​code>​
- 
  
 <​code>​ <​code>​
 Metod FIFO utvrđivanja vrednosti dostupan je samo u svrhu izveštavanja. Metod FIFO utvrđivanja vrednosti dostupan je samo u svrhu izveštavanja.
 </​code>​ </​code>​
- 
  
 Vrsta skladišta je treća kategorija i ona određuje najvažnije aspekte njihove funkcionalnosti i primene u sistemu. Svaka vrsta skladišta ima svoje specifičnosti,​ a svrha sledećih zapisa je opis svake od njih Vrsta skladišta je treća kategorija i ona određuje najvažnije aspekte njihove funkcionalnosti i primene u sistemu. Svaka vrsta skladišta ima svoje specifičnosti,​ a svrha sledećih zapisa je opis svake od njih
- 
  
 ~~COMPLEX_TABLES~~ ~~COMPLEX_TABLES~~
- 
  
 ===== Carinska skladišta ===== ===== Carinska skladišta =====
- 
  
 Članak se bavi specifičnostima zapisa podataka za potrebe rada sa    carinskim skladištima. Dodatno su obrađene i interne prenosnice između ​   carinskih skladišta. Članak se bavi specifičnostima zapisa podataka za potrebe rada sa    carinskim skladištima. Dodatno su obrađene i interne prenosnice između ​   carinskih skladišta.
- 
  
 [[:​projekti:​struktura_zapisa_carinskih_skladista|Struktura zapisa i opis funkcionalnosti]] [[:​projekti:​struktura_zapisa_carinskih_skladista|Struktura zapisa i opis funkcionalnosti]]
- 
  
 ===== Roba na čekanju ===== ===== Roba na čekanju =====
  
- +U mnogome slična carinskim skladištima,​ ova vrsta se ipak odlikuje važnom razlikom :  **na njima se vrši kalkulacija zavsnih troškova transporta i obračun nabavne cene.**
-U mnogome slična carinskim skladištima,​ ova vrsta se ipak odlikuje važnom razlikom :  **na njima se vrši kalkulacija zavsnih troškova transporta i obračun nabavne cene.** ​ +
  
 To daje mogućnost upotrebe ove vrste skladišta za izradu uvoznih kalkulacija kod kojih se nakon uvoza čeka dovršetak dodatnih procedura (kontrola kvaliteta, uzorkovanje) pre nego što roba može da se stavi na raspolaganje. To daje mogućnost upotrebe ove vrste skladišta za izradu uvoznih kalkulacija kod kojih se nakon uvoza čeka dovršetak dodatnih procedura (kontrola kvaliteta, uzorkovanje) pre nego što roba može da se stavi na raspolaganje.
- 
  
 Detaljnije o ovome u članku "​[[:​l1:​sklad:​roba_na_cekanju|Roba na čekanju]]"​. Detaljnije o ovome u članku "​[[:​l1:​sklad:​roba_na_cekanju|Roba na čekanju]]"​.
- 
  
 ===== Rezervacija robe ===== ===== Rezervacija robe =====
  
 +Postavkom parametara programa moguće je određenim dokumentima zadati funkciju **rezervacije** ​    robe na skladištu. Rezervacija je vremenski oročena po kraćem ili dužem intervalu, a koji od njih će biti upotrebljen zavisi od svojstava rezervacije dodeljene elementu. ~~COMPLEX_TABLES~~
  
-Postavkom parametara programa moguće je određenim dokumentima zadati funkciju **rezervacije** ​   robe na skladištu. Rezervacija je vremenski oročena po kraćem ili dužem intervalu, a koji od njih će biti upotrebljen zavisi od svojstava rezervacije dodeljene elementu. ~~COMPLEX_TABLES~~ +**<font 10pt:​bold/​Tahoma;;#​000000;;#​FFFF00>​VAŽNO ! NIJE DOZVOLJENO DA SE VRŠI REZERVACIJA ROBE KOJA NIJE NA RASPOLAGANJU NA MAGACINU !</​font>​ **
- +
- +
-**<font 10pt:​bold/​Tahoma;;#​000000;;#​FFFF00>​VAŽNO ! NIJE DOZVOLJENO DA SE VRŠI REZERVACIJA ROBE KOJA NIJE NA RASPOLAGANJU NA MAGACINU !</​font>​ **  +
  
 Ovo znači da sistem rezervacije **nije pogodan za rezervisanje "​unapred"​**,​ odnosno za praćenje poručene robe od kupaca. Uzrok je ne postojanje **hirearhije**,​ onosno reda važnosti rezervacija pa bi teoretski poslednja rezervisana količina mogla biti realizovana prva ako kupac koji je rezervisao prvi dođe po nju. Ovo znači da sistem rezervacije **nije pogodan za rezervisanje "​unapred"​**,​ odnosno za praćenje poručene robe od kupaca. Uzrok je ne postojanje **hirearhije**,​ onosno reda važnosti rezervacija pa bi teoretski poslednja rezervisana količina mogla biti realizovana prva ako kupac koji je rezervisao prvi dođe po nju.
- 
  
 ==== Utvrđivanje potrebe za rezervacijom ==== ==== Utvrđivanje potrebe za rezervacijom ====
  
- +Sistem rezervacija se aktivira na osnovu **tipa dokumenta** ​    ​pa je i indikator smešten u tabelu **defDocTip**. Polje koje ovim uravlja je **RezervRobe **     ​(BYTE).
-Sistem rezervacija se aktivira na osnovu **tipa dokumenta** ​   pa je i indikator smešten u tabelu **defDocTip**. Polje koje ovim uravlja je **RezervRobe **    (BYTE). +
  
 ^Naziv polja^Vrsta^Opis| ^Naziv polja^Vrsta^Opis|
-|RezervRobe|BYTE|Polje ukazuje na obavezu rezervisanja robe nakon izrade datog tipa dokumenta. ​     \\   \\ **Vrednosti ​ **  \\ 0 - ne vrsi se rezervacija ​         \\ 1 - rezervacija se radi po dužem roku **(RezRobLong) ** važnosti rezervacije ​   \\ 2 - rezervacija se radi po kraćem roku **(RezRobShort)** važnosti rezervacije ​   \\ 3 - rezervacija se radi sa neograničenim rokom važenja. ​         \\ 4 - rezervacija se pravi koristeci rok važnosti dokumenta kao odrednicu ​ za duzinu rezervacije. Ako rok nije zadat rezerviše se prema **Kupci.KupRezRob** vrednosti, a ako ni ona nije određena, onda prema **RezRobLong** parametru sistema. ​   \\ 101,​102,​103,​ 104 - isto što i 1,2,3,4 samo što se korisnik pita da li želi da se uradi rezervacija. ​      ​\\  \\ **Napomena** ​ \\ Vrednosti **RezRobLong** i **RezRobShort** definisane su u **defPars** tabeli (napredna podešavanja). Imena odgovaraju **//​ParSgn//​**polju.| +|RezervRobe|BYTE|Polje ukazuje na obavezu rezervisanja robe nakon izrade datog tipa dokumenta. ​   \\   \\ **Vrednosti ​ **  \\ 0 - ne vrsi se rezervacija ​          ​\\ 1 - rezervacija se radi po dužem roku **(RezRobLong) ** važnosti rezervacije ​    ​\\ 2 - rezervacija se radi po kraćem roku **(RezRobShort)** važnosti rezervacije ​    ​\\ 3 - rezervacija se radi sa neograničenim rokom važenja. ​          ​\\ 4 - rezervacija se pravi koristeci rok važnosti dokumenta kao odrednicu ​ za duzinu rezervacije. Ako rok nije zadat rezerviše se prema **Kupci.KupRezRob** vrednosti, a ako ni ona nije određena, onda prema **RezRobLong** parametru sistema. ​    ​\\ 101,​102,​103,​ 104 - isto što i 1,2,3,4 samo što se korisnik pita da li želi da se uradi rezervacija. ​       \\  \\ **Napomena** ​ \\ Vrednosti **RezRobLong** i **RezRobShort** definisane su u **defPars** tabeli (napredna podešavanja). Imena odgovaraju **//​ParSgn//​**polju.|
  
 ====== Dopunski sistemi izveštavanja ====== ====== Dopunski sistemi izveštavanja ======
- 
  
 [[:​kb:​izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo|Izveštaj o stanju lagera sa presekom na dan po FIFO metodi obračuna]] [[:​kb:​izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo|Izveštaj o stanju lagera sa presekom na dan po FIFO metodi obračuna]]
- 
  
 Zadatak je postavljen od strane Kleeman Liftovi d.o.o. u cilju   ​dokazivanja / analize usaglašenosti vođenja vrednosti lagera po principu ​  ​srednje nabavne cene i njegovog ekvivalenta ako bi se vodilo po FIFO   ​metodu (grčki Kleeman). Zadatak je postavljen od strane Kleeman Liftovi d.o.o. u cilju   ​dokazivanja / analize usaglašenosti vođenja vrednosti lagera po principu ​  ​srednje nabavne cene i njegovog ekvivalenta ako bi se vodilo po FIFO   ​metodu (grčki Kleeman).
- 
  
 \\ \\
  
  • kb/skladista_main.txt
  • Last modified: 2015/12/05 14:02
  • by milano