Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
kb:sifarnici_main [2017/08/13 22:28]
milano
kb:sifarnici_main [2019/07/29 09:38]
milano [Šifarnici Balans IS-a]
Line 4: Line 4:
  
 ^Naziv šifarnika ^Opis šifarnika ^Članak ^Datum ^ ^Naziv šifarnika ^Opis šifarnika ^Članak ^Datum ^
 +|Kontiranje i računovodstvene šeme|Upravljanje procesom pretvaranja zapisa iz poslovnih procedura u knjigovodstvene naloge. \\ \\ Tabele sadrže mnogobrojne parametre i podešavanja vezana za kontrolu procesa automatskog i ručnog kontiranja u //glavnu finansijsku knjigu//. Detalji uključuju funkcijska (sistemski važna) konta prilagođene i specijalizovane šeme kontiranja i druga bitna podešavanja knjigovodstvenog modula. Detalji implementacije se nalaze u članku.|[[:​ubp:​ubp:​book:​parametri_i_podesavanja|Parametri i podešavanja knjigovodstvenog modula]]||
 +|Obračunske strukture|Definicija načina obračuna poreza i doprinosa u raznim vrstama dokumenata.|[[:​kb:​promena_propisa_evidencije_prijave_pppdv_obrazaca_srbija_jan_2013|Promena propisa o evidenciji PDV]]|01.01.2013|
 |Porezi, takse i doprinosi|Definicija poreza, taksi i doprinosa.|[[:​kb:​promena_stope_pdv|Promena PDV stope]]|11.09.2012| |Porezi, takse i doprinosi|Definicija poreza, taksi i doprinosa.|[[:​kb:​promena_stope_pdv|Promena PDV stope]]|11.09.2012|
 |:::​|:::​|[[:​kb:​promena_stope_doprinos|Stope doprinosa koje stupaju na snagu 01.08.2014.]]|01.08.2014| |:::​|:::​|[[:​kb:​promena_stope_doprinos|Stope doprinosa koje stupaju na snagu 01.08.2014.]]|01.08.2014|
-|Obračunske strukture|Definicija načina obračuna poreza i doprinosa u raznim vrstama dokumenata.|[[:kb:promena_propisa_evidencije_prijave_pppdv_obrazaca_srbija_jan_2013|Promena propisa o evidenciji PDV]]|01.01.2013| +|Oznake zemalja|Međunarodne dvoznačne i troznačne oznake zemalja.|[:kb:international_country_codes|Međunarodne oznake zemalja]]|29.07.2019|
-|Kontiranje i računovodstvene šeme|Upravljanje procesom pretvaranja zapisa iz poslovnih procedura u knjigovodstvene naloge. \\ \\Tabele sadrže mnogobrojne parametre i podešavanja vezana za kontrolu procesa automatskog i ručnog kontiranja u //glavnu finansijsku knjigu//. Detalji uključuju funkcijska (sistemski važna) konta prilagođene i specijalizovane šeme kontiranja i druga bitna podešavanja knjigovodstvenog modula. Detalji implementacije se nalaze u članku.|[[:​ubp:​ubp:​book:​parametri_i_podesavanja|Parametri i podešavanja knjigovodstvenog modula]]||+
  
  • kb/sifarnici_main.txt
  • Last modified: 2019/07/29 09:38
  • by milano