Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kb:problemi_starih_verzija_290 [2012/09/29 14:05]
ljubisa created
kb:problemi_starih_verzija_290 [2012/09/29 14:35] (current)
Line 2: Line 2:
  
  
-Ukoliko+Ukoliko ​imate verzije Balansa pre **3.12.290**,​ pri izmeni (zapravo pri samom otvaranju) ulaznih kalkulacija,​ premeštaja i povraćaja u periodu pre promene PDV stope, PDV stopa artikala sa 18% PDV-a će se povećati na 20%.  
 + 
 + 
 +Ovo ćete rešiti tako što ćete samo još jednom izabrati (potvrditi izbor) prodajni porez **MP Kalkulacija**. Nakon toga će se stope vratiti na 18%. 
 + 
 + 
 +**U slučaju da ovo izostavite kalkulacije će biti neispravne**. 
 + 
 + 
 +{{  :​bal:​problem_sa_mp_kalk.jpg?​806x334 ​ }}
  
  • kb/problemi_starih_verzija_290.txt
  • Last modified: 2012/09/29 14:35
  • (external edit)