Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:polje_flags_definicija [2012/05/25 23:37] (current)
milano created
Line 1: Line 1:
 +====== Polje "​Flags"​ ======
 +
 +
 +//​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/05/25 23:​22// ​
 +
 +
 +Tabele: **Racuni, Otpremnice, Ulaz, Projekti**, **Blagajna, Nalozi** **,** **ProDoc** i **ProDocHead** ​
 +
 +
 +Polje je "​bit-orijentisan"​ prekidač. Radi se o 32-bit (long) vrednosti čiji svaki bit predstavlja poseban "​prekidač"​ sa svojstvom zapisa u odgovarajućoj tabeli. Svaka tabela ima svoje tumačenje ovih bitova.
 +
 +
 +===== Tabela "​Racuni"​ =====
 +
 +
 +Enumerator: BE_FlagsRacuni
 +
 +
 +^Naziv ^Vrednost ^Značenje |
 +|beFGSRNone |0 |nema značenje |
 +|beFGSRInoPromet |1 |Dokument pripada prometu u inostranstvu. \\ Indikator utiče na odabir konta pri knjiženju, izveštajima i propisanim obrascima. |
 +
 +
 +===== Tabela "​Otpremnice"​ =====
 +
 +
 +Enumerator: BE_FlagsOtpremnice
 +
 +
 +^Naziv ^Vrednost ^Značenje |
 +|beFGSONone |0 |nema značenje |
 +|beFGSOInoPromet |1 |Dokument pripada prometu u inostranstvu. \\ Indikator utiče na odabir konta pri knjiženju, izveštajima i propisanim obrascima. |
 +
 +
 +\\
  
  • kb/polje_flags_definicija.txt
  • Last modified: 2012/05/25 23:37
  • by milano