Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:parametri_komandne_linije [2013/02/27 02:23]
127.0.0.1 external edit
kb:parametri_komandne_linije [2017/11/21 10:08] (current)
milano [Izvršni moduli]
Line 7: Line 7:
 ===== Izvršni moduli ===== ===== Izvršni moduli =====
  
 +[[:​kb:​command_line_msbalans_exe|msbalans.exe]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/07/10 13:44//
  
-[[:​kb:​command_line_msbalans_exe|msbalans.exe]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/07/10 13:44// +Osnovni izvršni modulZadužen je za koordinaciju i interakciju sa svim dokumentima Balans ERP sistemaOstali moduli se smatraju ​//dopunskim modulima programa// i u većini slučajeva zahtevaju ovaj modul za zaokruženje svoje funkcionalnosti.
  
 +[[:​kb:​kb:​command_line_balanskasa_exe|BalansKasa.exe]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2013/02/26 00:44//
  
-Osnovni izvršni modul. Zadužen je za koordinaciju i interakciju ​sa svim dokumentima ​Balans ​ERP sistemaOstali moduli se smatraju //dopunskim modulima programa// ​u većini slučajeva zahtevaju ovaj modul za zaokruženje svoje funkcionalnosti.+Izvršni modul za rad sa POS programom ​Balans ​KasaProgram može biti vezan i za fiskalne printere Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
  
 +[[:​kb:​kb:​command_line_blorderpro_exe|BLOrderPro.exe]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2017/11/21 10:07//
  
-[[:​kb:​kb:​command_line_balanskasa_exe|BalansKasa.exe]] — //​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2013/02/26 00:​44// ​+Izvršni modul za "Brzo poručivanje",​ odnosno, poručivanje telefonom, ili iz sopstvenih radnji.
  
- 
-Izvršni modul za rad sa POS programom Balans Kasa. Program može biti vezan i za fiskalne printere Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. 
  
  • kb/parametri_komandne_linije.txt
  • Last modified: 2017/11/21 10:08
  • by milano