Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:obrasci_i_izvestaji_main [2012/11/13 14:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Izveštaji i obrasci ======
 +
 +
 +Mehanizam zadužen za izveštaje koristi ActiveX objekte Crystal Reports 8.5 programa.
 +
 +
 +===== MRD fajlovi =====
 +
 +
 +Za predavanje sistemskim parametara obrascima i izveštajima koristi se interni MRD parametri definisani u biblioteci **Balans ROB MRD**. Tekuća verzija je **3.12**. Spisak i opis svakog parametra nalazi se u članku //"​[[:​ubp:​kb:​sistemski_mrd_parametri|Sistemski MRD parametri]] "//.
  
  • kb/obrasci_i_izvestaji_main.txt
  • Last modified: 2012/11/13 14:59
  • (external edit)