Kadrovi i plate

Bilioteke: BLIKadrovi.ocx, BLRLDParam.dll

Ovi moduli programa zaduženi su za organizaciju kadrova i obračun primanja.

  • BLIKadrovi.ocx je kontrola koja vizualizuje obračun zarada, i kadrovsku organizaciju
  • BLRLDParam.dll je biblioteka za postavku parametara obračuna zarade
  • kb/kadrovi_main.txt
  • Last modified: 2018/12/05 23:36
  • by milano