This is an old revision of the document!


Kadrovi i plate

Bilioteke: BLIKadrovi.ocx, BLRLDParam.dll

Ovi moduli programa zaduženi su za organizaciju kadrova i obračun primanja.

  • BLIKadrovi.ocx je kontrola koja vizualizuje obračun zarada, i kadrovsku organizaciju
  • BLRLDParam.dll je biblioteka za postavku parametara obračuna zarade
  • kb/kadrovi_main.1506165864.txt.gz
  • Last modified: 2017/09/23 13:24
  • by milano