Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:instalacija_procedura_windows_sve [2013/02/13 17:08]
toma [Upustvo za instalaciju Balansa]
kb:instalacija_procedura_windows_sve [2013/02/14 10:34] (current)
milano [Instalacija COM+ klijenta]
Line 43: Line 43:
  
  
-** +**Korak 1. ** U folderu Setup-a se nalazi i podfolder BalansCOM+. Iz njega pokrećemo **ClientPck.exe** ​
-Korak 1. +
-** U folderu Setup-a se nalazi i podfolder BalansCOM+. Iz njega pokrećemo **ClientPck.exe** ​+
  
  
-** +**Korak 2. ** Pratimo ​korake instalacije.
-Korak 2. +
-** ratimo ​korake instalacije.+
  
  
-**Korak 3.** Unosimo ime računara koji je server za COM+ (bez %%\%%%%\%%, samo ime servera):+**Korak 3.** Unosimo ime računara koji je server za COM+ (bez<​nowiki> ​\</​nowiki><​nowiki>​\</​nowiki>​, samo ime servera ​ili njegova IP adresa):
  
  
Line 59: Line 55:
  
  
-**Korak 4.** Nakon instalacije klijenta, u Registry Editoru, na lokaciji ​  ​+**Korak 4.** Nakon instalacije klijenta, u Registry Editoru, na lokaciji
  
  
-Computer%%\%%HKEY_LOCAL_MACHINE%%\%%SOFTWARE_MelanySoft%%\%%Balans%%\%%OkrMain+Computer<​nowiki>​\</​nowiki>​HKEY_LOCAL_MACHINE<​nowiki>​\</​nowiki>​SOFTWARE_MelanySoft<​nowiki>​\</​nowiki>​Balans<​nowiki>​\</​nowiki>​OkrMain
  
  
-(ili Computer%%\%%HKEY_LOCAL_MACHINE%%\%%WOW64Node%%\%%SOFTWARE_MelanySoft%%\%%Balans%%\%%OkrMain za 64-bite operativne sisteme) ​ +(ili Computer<​nowiki>​\</​nowiki>​HKEY_LOCAL_MACHINE<​nowiki>​\</​nowiki>​WOW64Node<​nowiki>​\</​nowiki>​SOFTWARE_MelanySoft<​nowiki>​\</​nowiki>​Balans<​nowiki>​\</​nowiki>​OkrMain za 64-bite operativne sisteme)
  
  
Line 71: Line 67:
  
  
-Kada uđemo u Balans u donjem desnom delu prozora će stajati **COM+.** ​ +Kada uđemo u Balans u donjem desnom delu prozora će stajati **COM+.**
- +
- +
-\\+
  
  • kb/instalacija_procedura_windows_sve.txt
  • Last modified: 2013/02/14 10:34
  • by milano