Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:instalacija_balansa_pod_ubuntu-kubuntu [2019/04/19 23:44]
milano
kb:instalacija_balansa_pod_ubuntu-kubuntu [2019/04/19 23:46] (current)
milano
Line 1: Line 1:
-====== Instalacija Balansa na Ubuntu/​Kubuntu ​12.04 (Oneiric) ​======+====== Instalacija Balansa na Ubuntu/​Kubuntu ======
  
  
 [[milan@melany.rs|Milan Oparnica 19 April 2019]] ​ [[milan@melany.rs|Milan Oparnica 19 April 2019]] ​
  
-Balans je moguće koristiti i na Linux operativnim sistemima kao što su Ubuntu, Fedora, Mint i druge popularne distribucije. Programi i moduli rade pod Wine serverom koji mora biti ispravno instaliran i podešen.+Balans je moguće koristiti i na [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Linux|Linux]] operativnim sistemima kao što su [[http://​www.ubuntu.com|Ubuntu]][[http://​fedoraproject.org|Fedora]][[http://​linuxmint.com|Mint]] i druge popularne distribucije. Programi i moduli rade pod [[http://​www.winehq.org/​|Wine serverom]] koji mora biti ispravno instaliran i podešen.
  
 Postupak konfigurisanja Wine okruženja nije sasvim trivijalan, a ovde se mogu naći tekstovi i publikacije kako to izvesti na najlakši način. ​ Postupak konfigurisanja Wine okruženja nije sasvim trivijalan, a ovde se mogu naći tekstovi i publikacije kako to izvesti na najlakši način. ​
  
-Svrha ovog teksta je opis osnovne procedure instalacije Balansa na Ubuntu 12.04 ali se isti postupak može primeniti i na ranije ​verzije. Važno je da je repozitorijum sistema podešen da instalira **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wine_(software)|Wine ]] ** od verzije 1.4 pa nadalje+Svrha ovog teksta je opis osnovne procedure instalacije Balansa na Ubuntu 12.04 ali se isti postupak može primeniti i na novije ​verzije. Važno je da je repozitorijum sistema podešen da instalira **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wine_(software)|Wine ]] ** od verzije 1.4 pa nadalje.
- +
- +
-Ovde prikazani proces ne mora da bude jednak na svakoj distribuiji Linuxa. Neki koraci u mnogome će zavisiti od konkretne instalacije i konfiguracije **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wine_(software)|Wine]] ** servera i pratećeg softvera.+
  
 +Ovde prikazani proces (Ubuntu 12.04 (Oneiric)) ne mora da bude jednak na svakoj distribuiji Linuxa. Neki koraci u mnogome će zavisiti od konkretne instalacije i konfiguracije **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wine_(software)|Wine]] ** servera i pratećeg softvera.
  
 Izazov, donekle, može predstavljati i umrežavanje radnih stanica instaliranih na Linux-u. Za uspešno sprovođenje umrežavanja preporučujem upotrebu **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Network_File_System|nfs]] ** protokola i //​mauntovanje//​ deljenih mrežnih lokacija kroz evidenciju u /etc/fstab fajlu. Ukoliko se baza nalazi na Windows serveru onda je obavezna upotreba **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Server_Message_Block|cifs]] ** protokola i instalacija //​[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Samba_(software)|Samba ]] // linux klijenta. Izazov, donekle, može predstavljati i umrežavanje radnih stanica instaliranih na Linux-u. Za uspešno sprovođenje umrežavanja preporučujem upotrebu **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Network_File_System|nfs]] ** protokola i //​mauntovanje//​ deljenih mrežnih lokacija kroz evidenciju u /etc/fstab fajlu. Ukoliko se baza nalazi na Windows serveru onda je obavezna upotreba **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Server_Message_Block|cifs]] ** protokola i instalacija //​[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Samba_(software)|Samba ]] // linux klijenta.
  • kb/instalacija_balansa_pod_ubuntu-kubuntu.txt
  • Last modified: 2019/04/19 23:46
  • by milano