Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:definisanje_novog_naziva [2012/09/25 17:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Definisanje novog naziva ======
 +
 +
 +Novi pojam potrebno je definisati u svrhu otpisa i upisa robe u maloprodaji.
 +
 +
 +Pojam se definiĊĦe opcijama Definicija - Nazivi/​pojmovi,​ a potom pritiskom na dugme Novi pojam.
 +
 +
 +{{  :​bal:​naziv.jpg?​811x569 ​ }}
 +
 +
 +U novootvorenoj formi upisati opis npr. **Promena stope**.
 +
 +
 +Ukoliko se u sistemu vodi i finansijko knjigovodstvo,​ potrebno je i iskontirati pojam/​razlog.
 +
 +
 +Konta koja je potrebno uneti su **Izlaz iz maloprodaje ** i **Ulaz u maloprodaju**.
 +
 +
 +{{  :​bal:​promenastope.jpg?​562x425 ​ }}
 +
 +
 +Nakon unosa kliknuti na taster za potvrdu, a potom i snimiti izmene.
  
  • kb/definisanje_novog_naziva.txt
  • Last modified: 2012/09/25 17:25
  • (external edit)