Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ibalanstransact_interfejs [2011/09/13 19:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== IBalansTransact Interfejs ======
 +
 +
 +Interfejs //​IBalansTransact//​ definiše svojstva i metode za umotavanje [[:​atomicni_procsi|atomičnih ]] i neatomičnih složenih procesa u **kontrolisane transakcije**.
 +
 +
 +Transakcija može da se završi samo na dva načina: ​ uspešno i neuspešno.
 +
 +
 +Uspešno završena transakcija ostavlja zapisane podatke u bazi. Neuspešno završena transakcija ih vraća u stanje pre transakcije.
 +
 +
 +Realizacija IBalansTransact////​ interfejsa zavisi od klase koja ga realizuje, ali je generalni princip sličan definiciji transakcija u okviru baza podataka.
 +====== Svojstva ======
 +
 +
 +^Naziv ^Vrsta ^Opis |
 +|Traje |Boolean | \\ Indikator koji pokazuje da je tranzakcija upravo u toku. Vrednost TRUE znači da tranzakcija traje u suprotnom znači da nije pokrenuta. \\  |
 +|UmotanoSpolja |Boolean |Indikator da je što se baze podataka tiče, transakcija već umotana spoljnjom procedurom (pozivaocem). Služi kao indikator klasi da ne umotava operacije nad bazom podataka u sopstvene transakcije. |
 +
 +
 +====== Metode ======
 +
 +
 +^Naziv ^Rezultat ^Opis |
 +|PokreniTransakciju |Boolean | \\ Pokretanje transakcije. Pozivom ovog metoda uglavnom se zapamte parametri potrebni za vraćanje klase u stanje pre početka transakcije. \\  \\ Ukoliko je transakcija uspešno pokrenuta vraća se **True ** kao rezultat. \\  |
 +|PonistiTransakciju |Boolean | \\ Poništava sve izmene u klasi (i bazi ako su urađene) urađene u dosadašnjem toku procesa. \\  \\ Ukoliko je transakcija uspešno poništena metod vraća vrednost **True**. \\  |
 +|PotvrdiTransakciju |Boolean | \\ Potvrda urađenih izmena. Transakcija se završava, njen rezultat se postavlja u novu inicijalnu vrednost klase i zatvaraju se eventualno započete interne transakcije nad bazom podataka. \\  \\ Ukoliko je uspešan, metod vraća **True** vrednost. \\  |
 +
 +
 +\\
  
  • ibalanstransact_interfejs.txt
  • Last modified: 2011/09/13 19:01
  • (external edit)